156-0324/03 – Monetární politika (MP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - interpretovat vše, co souvisí s problematikou monetární politiky, jejími teoretickými základy i praktickou realizací; - charakterizovat cíle a nástroje monetární politiky a vysvětlit jejich fungování, popsat podstatu a jednotlivé typy transmisních mechanismů; - uvést rozdíly v realizaci měnové politiky v různých transmisních mechanismech; - vysvětlit způsob rozhodování centrálních bankéřů při realizaci monetární politiky; - činit závěry ohledně praktické realizace monetární politiky a jejího vlivu na ekonomiku země (a na další hospodářské politiky, - obhajovat či kritizovat základní kroky monetární politiky realizované v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Kurz "Monetární politika" je zaměřen na problematiku peněz a jejich úlohu v ekonomice. Výklad je zaměřen na vznik a historii bankovních institucí a peněz, teoretické přístupy k poptávce po penězích, nabídce peněz a úrokové míře, na provádění monetární politiky a její místo v systému hospodářských politik. Posluchači jsou dále obeznámeni se současnou praxí monetární politiky a centrálního bankovnictví, regulací a dohledem nad bankovním systémem a situací v České republice a v zahraničí včetně směrnic kapitálové přiměřenosti Basel.

Povinná literatura:

JÍLEK, J. Peníze a měnová politika. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0769-1. REVENDA, Z. et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. vyd. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6. REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 3. vyd. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-230-7.

Doporučená literatura:

JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-3893-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student dostane ke každému cvičení zadaný odborný text, a to s čtrnáctidenním předstihem. Na základě zadání uloženého v systému LMS Moodle vypracuje samostatně dokument s úkoly, který následně uloží do systému LMS Moodle nejpozději do neděle před příslušným cvičením. Náplní cvičení pak bude prezentace vybraných úkolů studenty a diskuze na dané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj bankovních institucí a role centrální banky. 2. Peníze, funkce peněz, měnové agregáty. 3. Elektronické peníze, jejich klasifikace, elektronické platební prostředky. 4. Finanční systém, finanční trhy, struktura finančního trhu, finanční zprostředkovatelé. 5. Poptávka po penězích, teoretické přístupy k poptávce po penězích. 6. Nabídka peněz, model multiplikace vkladů, exogenní a endogenní teorie nabídky peněz. 7. Úrokové sazby, jejich determinace, výnos do doby splatnosti, míra výnosnosti, teoretické přístupy k úrokové sazbě. 8. Centrální banka, její funkce, historie centrálního bankovnictví. 9. Nástroje monetární politiky (přímé, nepřímé), jejich využívání v ČR. 10. Monetární politika a její cíle, transmisní mechanismy monetární politiky 11. Cílování inflace, transmisní mechanismus, typy inflačních cílů, výhody a nevýhody, cílování inflace v ČR. 12. Regulace a dohled bankovního systému, jeho podstata, důvody existence, cíle a instituce, způsoby dohledu, regulace a dohled v ČR a EU. 13. Kapitálová přiměřenost, směrnice Basel I, II a III. 14. Závěrečné shrnutí kurzu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 1
        Seminární práce Projekt 35  18 2
        Písemný test Písemka 65  33 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2019/2020 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní