156-0325/02 – Ekonomie trhu práce B (ETP B)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout především exaktní znalosti o problematice nezaměstnanosti a státních zásahů na trhu práce. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice. Teorie je vysvětlována z pozic klasické, neoklasické teorie, ale i jiných teorií. Kurz poskytne také znalosti o trhu práce v ČR realizované politice zaměstnanosti a o základních vývojových tendencích na trhu práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Osnova přednášek 1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost? 2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok. 3. Odbory a mzdová kolektivní jednání. 4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností? 5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost? 6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? 7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? 8. Migrace a mobilita pracovní síly. 9. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce. 10. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR. 11. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu. 12. Politika zaměstnanosti v ČR 13. Národní plán zaměstnanosti ČR 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti.

Povinná literatura:

LAYARD, Richard, Stephen NICKELL a Richard JACKMAN. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927917-9. GOTTVALD, Jaromír. Teorie nezaměstnanosti. Studijní text. Ostrava: EkF VŠB-TU. ŠIMEK, Milan. Politika zaměstnanosti. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Ostrava: EkF VŠB-TU.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: EHRENBERG, Ronald G. a Robert S. SMITH. Modern Labour Economics: Theory and Public Policy. 10th ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2009. ISBN 978-0-321-53896-3. FILER, Randall K., Daniel S. HAMERMESH a Albert E. REES. The Economics of Work and Pay. 6th ed. New York: Harper Collins, 1996. ISBN 0-673-99474-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování a obhájení seminární prace

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zkouška z tohoto předmětu je součástí zkoušky z Trhu práce EU Základní témata: 1.Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost? 2.Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok 3.Odbory a mzdová kolektivní jednání. 4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností. 5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost? 6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? 7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? 8. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? 9. Migrace a mobilita pracovní síly. 10. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce. 11. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR. 12. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu. 13. Národní plán zaměstnanosti. 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet  (51) 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 51  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní