156-0325/03 – Ekonomie trhu práce B (ETP B)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout především exaktní znalosti o problematice nezaměstnanosti a státních zásahů na trhu práce. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice. Teorie je vysvětlována z pozic klasické, neoklasické teorie, ale i jiných teorií. Kurz poskytne také znalosti o trhu práce v ČR realizované politice zaměstnanosti a o základních vývojových tendencích na trhu práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Osnova přednášek 1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost? 2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok. 3. Odbory a mzdová kolektivní jednání. 4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností? 5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost? 6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? 7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? 8. Migrace a mobilita pracovní síly. 9. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce. 10. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR. 11. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu. 12. Politika zaměstnanosti v ČR 13. Národní plán zaměstnanosti ČR 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti.

Povinná literatura:

LAYARD, Richard, Stephen NICKELL a Richard JACKMAN. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927917-9. GOTTVALD, Jaromír. Teorie nezaměstnanosti. Studijní text. Ostrava: EkF VŠB-TU. ŠIMEK, Milan. Politika zaměstnanosti. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Ostrava: EkF VŠB-TU.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: EHRENBERG, Ronald G. a Robert S. SMITH. Modern Labour Economics: Theory and Public Policy. 10th ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2009. ISBN 978-0-321-53896-3. FILER, Randall K., Daniel S. HAMERMESH a Albert E. REES. The Economics of Work and Pay. 6th ed. New York: Harper Collins, 1996. ISBN 0-673-99474-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu ve skupinách a jeho obhajoba formou prezentace výsledků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost? 2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok. 3. Odbory a mzdová kolektivní jednání. 4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností? 5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost? 6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? 7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? 8. Migrace a mobilita pracovní síly. 9. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce. 10. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR. 11. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu. 12. Politika zaměstnanosti v ČR 13. Národní plán zaměstnanosti ČR 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti. 15. Vývoj trhů práce v zemích EU a OECD 16. Zaměstnanost v EU ve vztahu k práci na částečný úvazek, na dobu určitou ve vazbě na ekonomický cyklus 17. Změny zaměstnanosti v EU dle odvětví a povolání 18. Vývoj a hlavní rysy nezaměstnanosti v zemích EU, 19. Úroveň, rozdíly, změny nezaměstnanosti dle odvětví, dlouhodobá nezaměstnanost, regionální nezaměstnanost 20. Dlouhodobá nezaměstnanost v zemích EU, vývoj, její měření 21. Nástroje, cesty snižování dlouhodobé nezaměstnanosti v zemích EU 22. Mobilita, pružnost trhů práce 23. Reforma trhů práce, služby zaměstnanosti v zemích OECD a EU 24. Model flexicurity, od pasivní k aktivní politice trhu práce, výdaje na politiky trhu práce a její trendy, reforma systému podpor v nezaměstnanosti 25. Nezaměstnanost a aktivní a pasivní politika na trzích práce, výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti v EU 26. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Holandsko, Německo 27. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Dánsko 28. Modely trhů práce vybraných zemí EU, zaměstnanost, nezaměstnanost, vývoj a příčiny, komparace mezi státy – Španělsko, Velká Británie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
                Semestrální projekt Semestrální projekt  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní