156-0326/01 – Aplikovaná hospodářská politika (AHP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz aplikované hospodářské politiky představuje rozdílné aspekty jednotlivých daňových systémů, přímých a nepřímých daní. Frekventanti se seznamují s množstvím poznatků z kontinentálního daňového práva. Studenti budou také schopni klasifikovat a sestavovat rozdílné daňové systémy a daňové politiky v jednotlivých státech. Absolvování uvedeného kurzu zvyšuje šance na úspěšnou kariéru v mezinárodních a auditorských firmách.

Vyučovací metody

Anotace

Tento kurz aplikované hospodářské politiky představuje rozdílné aspekty jednotlivých daňových systémů, přímých a nepřímých daní. Frekventanti se seznamují s množstvím poznatků z kontinentálního daňového práva. Studenti budou také schopni klasifikovat a sestavovat rozdílné daňové systémy a daňové politiky v jednotlivých státech. Absolvování uvedeného kurzu zvyšuje šance na úspěšnou kariéru v mezinárodních a auditorských firmách.

Povinná literatura:

BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. Praha: C.H.Beck, 2006. DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2001. MARKOVÁ, H., Boháč, R. Rozpočtové právo. Praha:C.H.Beck, 2007. NĚMEČEK, E. Úvod do studia finanční politiky. Praha: Všehrd, 2001. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2005. +viz "literatura v angličtině"

Doporučená literatura:

VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 2006. Praha: VOX, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Hospodářská politika, její definice, nástroje a cíle. Stabilizační versus prorůstová hospodářská politika. Hospodářská politika jako peněžní fenomén. Finanční aspekt hospodářské politiky. 2.Přístupy k hospodářskému cyklu. Tradiční teorie hospodářského cyklu. Teorie reálného hospodářského cyklu. Alternativy stabilizační politiky. Ztrátová funkce hospodářské politiky. Optimalizační problém centrální banky. 3.Hospodářská politika a ekonomický růst. Keynesiánské teorie růstu. Harrodův a Domarův model. Postkeynesiánské teorie růstu (Kaldor, Kahn).Neoklasické teorie růstu. Solowův a Swanův model. Stálý stav, podmíněná a absolutní konvergence. Transfer kapitálu. 4.Nové teorie růstu. Teorie endogenního růstu a modely výzkumu a vývoje.Rozšířený neoklasický model a pojetí lidského kapitálu.Empirie růstu. 5. Finanční politika - definice, cíle, nástroje, zásady 6. Teoretické zdroje finanční politiky 7. Finančně-právní vztahy a jejich specifika 8. Finanční právo a jeho prameny 9. Rozpočtová politika 10. Daňová politika 11. Měnová politika a regulace peněžního oběhu. Devizová politika 12. Politika regulace finančního trhu 13. Finanční politika s mezinárodním prvkem 14. Státní dohled a finanční kontrola veřejné správy.Státní dohled a finanční kontrola peněžního a bankovního trhu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku