156-0328/01 – Globální problémy lidstva (GPL)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity2
Garant předmětuIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Základní znalost vybraných globálních problémů a globalizačních procesů. 2. Porozumění vzájemné globální provázanosti světa. 3. Uplatnění těchto znalostí na aktuální mezinárodní události a vývojové trendy.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zaměřuje svou pozornost na vybrané globální problémy. Přístup k jednotlivým problémům je interdisciplinární, s cílem postihnout širší celospolečenské souvislosti procesů globalizace, prostřednictvím analýzy vybraných problémů a přístupu k jejich řešení.

Povinná literatura:

Jeníček, V. a kol.: Globální problémy ve světové ekonomice. VŠE Praha 1995 King, A. - Schneider, B.: První globální revoluce. Bratislava, Československá asociace Římského klubu 1991 Kunc,K.-Skokan,K.: Globální problémy.Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod k problematice globalizace a globálních problémů. 2.Globální svět a jeho uspořádání - výhledy do budoucna: Střet civilizací (Huntington) nebo konec dějin (Fukuyama)? 3. Epidemie HIV/AIDS a její sociální a ekonomické důsledky. 4. Mírové operace OSN a globální bezpečnost. 5. Klimatické změny. 6. Lidská práva se zaměřením na práva dětí. 7. „Globální aktéři“, jejich postavení, odpovědnost a přístup k řešení globálních problémů. Cvičení: 1. Případová studie: globální problémy a jejich vzájemná provázanost. 2. Případová studie: Globální problémy a odlišné přístupy civilizací. 3. Případová studie: HIV/AIDS v Africe. 4. Simulace jednání Rady bezpečnosti OSN. 5. Případová studie: ochrana biodiverzity. 6. Případová studie: působnost nevládních organizací v oblasti ochrany lidských práv. 7. Ukončení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku