156-0328/01 – Global Problems of Mankind (GPL)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Naděžda Antošová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN11 Ing. Naděžda Antošová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Basic knowledge of selected global issues and globalization processes. 2. Comprehension of mutual global interconnectedness of the world. 3. Application of the knowledge on current international events and development trends.

Teaching methods

Summary

This course introduces students to selected global issues. There is an interdisciplinary approach to the explored issues with the purpose to cover broader context of the globalization process, the global issues.

Compulsory literature:

Jeníček, V. a kol.: Globální problémy ve světové ekonomice. VŠE Praha 1995 King, A. - Schneider, B.: První globální revoluce. Bratislava, Československá asociace Římského klubu 1991 Kunc,K.-Skokan,K.: Globální problémy.Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Úvod k problematice globalizace a globálních problémů. 2.Globální svět a jeho uspořádání - výhledy do budoucna: Střet civilizací (Huntington) nebo konec dějin (Fukuyama)? 3. Epidemie HIV/AIDS a její sociální a ekonomické důsledky. 4. Mírové operace OSN a globální bezpečnost. 5. Klimatické změny. 6. Lidská práva se zaměřením na práva dětí. 7. „Globální aktéři“, jejich postavení, odpovědnost a přístup k řešení globálních problémů. Cvičení: 1. Případová studie: globální problémy a jejich vzájemná provázanost. 2. Případová studie: Globální problémy a odlišné přístupy civilizací. 3. Případová studie: HIV/AIDS v Africe. 4. Simulace jednání Rady bezpečnosti OSN. 5. Případová studie: ochrana biodiverzity. 6. Případová studie: působnost nevládních organizací v oblasti ochrany lidských práv. 7. Ukončení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner