156-0330/01 – Hospodářská politika C (HP C)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
TIC13 Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat možnosti hospodářské politiky v různých formách společenského uspořádání - identifikovat příčiny politickohospodářských jevů a jejich souvislostí - obhajovat účinnost vybraných národohospodářských opatření - vysvětlovat nutnost konkrétních národohospodářských akcí - uvést rozdíly mezi anglosaským a kontinentálním pojetím hospodářské politiky

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět poskytuje studentům ucelené a komplexní znalosti hospodářské politiky jak z hlediska teorie, tak i praxe. Navazuje tak na vědomosti, které studenti získali v předmětu Hospodářská politika B. Cílem předmětu je přiblížit studentům možnosti tvorby hospodářské politiky na základě východisek současné ekonomické teorie. Zvláštní důraz je kladen na přístupy jednotlivých teoretických škol k tvorbě a možnostem hospodářské politiky a na posuzování efektivnosti hospodářské politiky. Na příkladech konkrétní hospodářské politiky vybraných vyspělých zemí jsou demonstrovány různé podoby hospodářské politiky.

Povinná literatura:

KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN a kol. Hospodářská politika: 3. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2012. ISBN 978-80-86572-76-5 ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-628-4. URBAN, Luděk et al. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing 1994. ISBN 80-85865-01-7.

Doporučená literatura:

KOTLÁN, Igor et al. Hospodářská politika v praxi. Ostrava: VŠB-TUO, 1999. LIĎÁK, Ján a Viera KOGANOVÁ. Politológia pre ekonomov. 2. dopl. vyd. Bratislava : SOFA, 2000. ISBN 80-85752-49-2. MLČOCH, Lubomír. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1029-9. SOJKA, Milan. Milton Friedman-svět liberální ekonomie. Praha: Epocha, 1996. ISBN 80-902129-2-1. SOJKA, Milan. J. M. Keynes a současná ekonomie. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN 80-7169-827-X. SOJKA, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Politické aspekty hospodářské politiky. Pojetí politiky, politická moc. 2. Stát v politickém systému. 3. Hospodářská politika a stát. Stabilita společnosti, efektivnost a racionalita, pragmatická HP. 4. Možnosti a meze hospodářské politiky 5. Korupce jako významné omezení hospodářské politiky. 6. Teorie hospodářské politiky. Kontinentální a anglosaský přístup, ordoliberalismus, pojetí hospodářské politiky, institucionální prostředí hospodářské politiky. 7. Společenské rozhodování v hospodářské politice. 8. Zájmové skupiny a jejich místo v hospodářské politice. 9. Lobbing v ČR a v EU. 10.Korporativismus. 11.PPP projekty v hospodářské politice. 12.Rozhodovací procesy v hospodářské politice. Pojetí hospodářsko-politických rozhodnutí, hospodářsko-politické plánování, koordinace plánováním, regulace. 13.Úloha informací v hospodářské politice. 14.Změny v hospodářské politice v novém tisíciletí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  16 3
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní