156-0333/01 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA364 Ing. Emil Adámek, Ph.D.
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
HLA31 Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
KOM07 prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MAI0038 Dr. Stefano Mainardi
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
SPA60 Ing. Lenka Spáčilová, Ph.D.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
STE27 Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
TIC13 Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student v průběhu 2. ročníku navazujícího magisterského studia zpracovává pod vedením vedoucího práce diplomovou práci na zadané téma, a to v souladu se zadáním diplomové práce. Definitivní verze diplomové práce musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Student se řídí pokyny vedoucího práce a rovněž interními předpisy fakulty a univerzity (studijní a zkušební řád, směrnice děkanky).

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Student v průběhu 2. ročníku navazujícího magisterského studia zpracovává pod vedením vedoucího práce diplomovou práci na zadané téma, a to v souladu se zadáním diplomové práce. Definitivní verze diplomové práce musí být odevzdána ve stanoveném termínu. Student se řídí pokyny vedoucího práce a rovněž interními předpisy fakulty a univerzity (studijní a zkušební řád, směrnice děkanky).

Povinná literatura:

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídící znak 01 0197. EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB-TU OSTRAVA. Směrnice č. EkF_SME_07_004 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o zásadách pro vypracování závěrečných prací [online]. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TUO, 2012 [cit. 30. 10. 2012]. Dostupné z: http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/ekf/cs/okruhy/o-fakulte/uredni-deska/legislativa/smernice/dokumenty/EkF_SME_07_004_F.pdf. Povinná odborná literatura se liší dle tématu diplomové práce. Výchozí odborná literatura je vždy uvedena již v zadání diplomové práce. Další použitá teoretická a empirická literatura je uvedena v diplomové práci.

Doporučená literatura:

PETERKOVÁ, Jana. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1791-9. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty: Nejen pro ekonomy a manažery. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. TURABIAN, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations: Chicago Style for Students and Researchers. 7th ed. Chicago: The University of Chicago, 2007. ISBN 978-0-226-82337-9. ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-7201-779-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova diplomové práce se různí podle jejího zaměření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní