156-0334/01 – Systém národních účtů (SNU)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Filipová, Ph.D.Garant verze předmětuDoc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC402 Doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz národního účetnictví představuje různé způsoby dokumentace makroekonomických agregátů. Frekventanti se naučí zejména základní aspekty evidence ESA 1995. Studenti budou schopni popsat a definovat rozdílné statistické problémy mezi zeměmi. Kurz tak může nastartovat kariéru v národních statistických úřadech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento kurz národního účetnictví představuje různé způsoby dokumentace makroekonomických agregátů. Frekventanti se naučí zejména základní aspekty evidence ESA 1995. Studenti budou schopni popsat a definovat rozdílné statistické problémy mezi zeměmi. Kurz tak může nastartovat kariéru v národních statistických úřadech.

Povinná literatura:

HRONOVÁ, Stanislava, Jakub FISCHER, Richard HINDLS a Jaroslav SIXTA. Národní účetnictví: nástroj popisu globální ekonomiky. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-153-6. HRONOVÁ, Stanislava a Richard HINDLS. Příklady z národního účetnictví. Praha: Oeconomica Praha, 2006. ISBN 80-245-1024-3. HRONOVÁ, Stanislava a Richard HINDLS. Národní účetnictví – koncept a analýzy. Praha: C. H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-235-7.

Doporučená literatura:

KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika: teorie a praxe. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2006. ISBN 80-86572-04-8. KOTLÁN, Igor et al. Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES, 2001. ISBN 80-86572-01-3. VYSUŠIL, Jiří. Národní účty a meziodvětvové vztahy. Praha: Academia, 2002. ISBN 80-200-1010-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek (rozsah přednášek je přizpůsoben zkrácené délce semestru závěrečných ročníků, tj. 12 týdnů výuky) 1. Úvodní přednáška, podmínky ukončení předmětu, hlavní makroekonomické agregáty. 2. Význam a funkce národního účetnictví, vývoj soustav národohospodářských ukazatelů. 3. Národní hospodářství jako systém, vymezení národního hospodářství pro potřeby národního účetnictví. 4. Obecná východiska systému národních účtů. Produkce, důchod, úspora a akumulace, jmění a jeho změny. 5. Základní kategorie národního účetnictví. Institucionální sektory, odvětví, transakce. 6. Účty a účetní salda. Účty institucionálních sektorů a jejich posloupnost. 7. Tabulky zdrojů a užití, symetrická input-output tabulka. Využití tabulek původu a užití zboží a služeb, strukturní analýza. 8. Satelitní účty. Sociální matice. Čtvrtletní národní účty, krátkodobé předpovědi agregátů tvorby a užití HDP – modelování. Regionální účty. 9. Systém národních účtů OSN a jeho revize. 10. Evropský systém integrovaných hospodářských účtů a jeho revize. 11. Systém národních účtů v ČR jako základní zdroj pro makroekonomickou analýzu a komparaci. Dostupnost, vyhledávání a zpracování dat pro analytické účely. 12. Využití systému národních účtů v makroekonomické analýze a v komparativní ekonomii. Případové studie. Osnova cvičení 1. Úvodní cvičení. Podmínky udělení zápočtu, osnova cvičení. Seznámení se s datovými zdroji pro ekonomickou analýzu, software. Struktura manuálu ESA 1995 a SNA 1993. 2. Produkce. Výpočet HDP různými metodami, analýza příspěvků faktorů k růstu HDP v ČR. Význam institucionálních sektorů pro tvorbu HDP. 3. Analýza sektorů domácností a vládních institucí v ČR. Charakteristika, význam, funkce, podsektory. Posloupnost sektorových účtů. 4. Analýza technicko-ekonomických vazeb v ČR. Tabulky dodávek a užití, základní typy technických koeficientů. Tabulky SIOT, koeficienty komplexní spotřeby. 5. Regionální účty a jejich užití v makroekonomické analýze ČR. Čtvrtletní národní účty ČR a konjunkturní analýza. 6. Alternativní zdroje dat pro makroekonomickou analýzu. Práce s daty, časové řady, využití kvantitativních metod ekonomické analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 40  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku