156-0335/01 – Monetární politika otevřené ekonomiky (MPOE)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen po absolvování předmětu: - interpretovat vše, co souvisí s problematikou monetární politiky prováděné v prostředí otevřené ekonomiky, jejími teoretickými základy i praktickou realizací; - vysvětlit vzájemné vazby mezi HDP, měnovým kurzem, mírou inflace, úrokovou sazbou peněžních trhu apod.; - charakterizovat jednotlivé režimy měnových kurzů; - kriticky hodnotit proces měnové integrace v Evropě; - činit závěry ohledně praktické realizace monetární politiky v otevřené ekonomice a jejího vlivu na ekonomiku země (a na další hospodářské politiky).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na předmět "Monetární politika". Výklad je zaměřen na problematiku peněžních aspektů makroekonomie otevřené ekonomiky, klasifikaci měnových kurzů a jejich vlivu na realizaci monetární politiky, realizaci monetární politiky v otevřené ekonomice, problematiku Balassova-Samuelsonova modelu a efektu, teorii a praxi měnové integrace apod.

Povinná literatura:

DURČÁKOVÁ, J. a M. MANDEL. Mezinárodní finance. 4. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5. JÍLEK, Josef. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4516-9. KUČEROVÁ, Z. Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na ekonomiky tranzitivních zemí střední a východní Evropy. Praha: ČVÚT, 2005. ISBN 80-86729-18-4. LACINA, L. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-560-5.

Doporučená literatura:

DĚDEK, O. Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru. Praha: C.H. Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-076-8. LACINA, Lubor, Petr ROZMAHEL a kol. Euro: ano/ne? Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. ISBN 978-80-87197-26-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí v týmu zpracovat seminární práci a prezentovat a obhájit ji na cvičení předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, výklad základních pojmů. 2. Klasifikace režimů měnových kurzů, systémy fixních a plovoucích kurzů, historický vývoj, současný stav v Evropě. 3. Měnový výbor, mechanismy fungování, praktické uplatnění. 4. Dolarizace, mechanismy fungování, praktické uplatnění. 5. Teorie devizového kurzu, podmínka úrokové parity, současná rovnováha na peněžním a devizovém trhu. 6. Výstup a měnový kurz v krátkém období, model DD-AA, jeho odvození, monetární (a fiskální) politika v modelu DD-AA. 7. Model DD-AA a režim fixního kurzu, intervence na devizových trzích, jejich sterilizace. 8. Zákon jedné ceny, teorie parity kupní síly. Balassův-Samuelsonův model a efekt, grafická analýza, implikace pro nové členské země EU. Reálný a nominální kurz. 9. Vývoj mezinárodního měnového systému po 2. světové válce, Bretton-woodský měnový systém, Post-Bretton-woodský měnový systém, Jamajský měnový systém, základní rysy, fungování, příčiny zániku. 10. Měnová integrace na území Evropských společenství. Had v tunelu, Evropský měnový systém, ERM, Hospodářská a měnová unie a společná měna euro. 11. ERM2, vznik, mechanismy fungování, současná praxe. 12. Teorie optimální měnové oblasti, tradiční verze (60. a 70. léta 20. stol.). Příspěvky autorů R. A. Mundella, R. I. McKinnona, P. B. Kennena a definice tradičních kritérií optimální měnové oblasti. 13. Teorie optimální měnové oblasti, moderní verze (80. a 90. léta 20. stol.). Hypotéza endogenního charakteru kritérií optimální měnové oblasti vs. hypotéza specializace. 14. Světová finanční krize, originate-to-distribute a originate-to-hold model.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní