156-0344/02 – Monetární politika B (MP B)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.Garant verze předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOM07 prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - interpretovat vše, co souvisí s problematikou monetární politiky, jejími teoretickými základy i praktickou realizací; - charakterizovat cíle a nástroje monetární politiky a vysvětlit jejich fungování, popsat podstatu a jednotlivé typy transmisních mechanismů; - uvést rozdíly v realizaci měnové politiky v různých transmisních mechanismech; - vysvětlit způsob rozhodování centrálních bankéřů při realizaci monetární politiky; - činit závěry ohledně praktické realizace monetární politiky a jejího vlivu na ekonomiku země (a na další hospodářské politiky). - obhajovat či kritizovat základní kroky monetární politiky realizované v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s aktuální problematikou měnové politiky ve světě i v České republice.

Povinná literatura:

KOMÁREK, Luboš a Martin MOTL. Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz české koruny. Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233. MANDEL, M. - TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice, 287 s. ISBN 200380-7261-094 -5 FRAIT, J. Mezinárodní peněžní ekonomie. 1996. ISBN 0-262-15047-6 KOMÁREK, L. Makroekonomické repetorium. Elektronická publikace KOMÁREK, Luboš a Ivana KUBICOVÁ. Možnosti identifikace bublin v české ekonomice. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 2, s. 164-183. ISSN 0032-3233.

Doporučená literatura:

HLAVÁČEK, Michal a Luboš KOMÁREK. Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 3, s. 326-342. ISSN 0032-3233. HOŠEK, Jan, Luboš KOMÁREK a Martin MOTL. Měnová politika a cena ropy. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 1, s. 22-46. ISSN 0032-3233. KOMÁREK, Luboš, Kamila KOPRNICKÁ a Petr KRÁL. Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 1, s. 70-91. ISSN 0032-3233. KOMÁREK, Luboš a Filip ROZSYPAL. Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank. Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 3, s. 383-404. ISSN 0032-3233.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Měnová politika a trhy aktiv 2. Měnová politika a ceny nemovitostí 3. Měnová politika a cena ropy (komodit) 4. Rovnovážný měnový kurz 5. Měnové intervence 6. Agresivita centrálních bank 7. Neutralita a superneutralita peněz 8. Finanční integrace 9. Měnová politika a finanční stabilita 10. Model obchodovatelného a neobchodovatelného zboží 11. Historie měnové politiky ČNB 12. Půlstoletí vývoje světových peněz 13. Fenomén svrchovaného rizika 14. Závěrečné opakování vybraných témat

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní