156-0345/01 – Ekonomický rozvoj A (ER A)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Filipová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michaela Tichá, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA364 Ing. Emil Adámek, Ph.D.
TIC13 Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- vysvětlit pojem ekonomického rozvoje a odlišit jej od ekonomické úrovně země; - objasnit pohled na ekonomický rozvoj v rámci různých ekonomických teorií; - popsat základní principy fungování modelů ekonomického růstu; - formulovat jak kvantitativní, tak kvalitativní faktory ekonomického rozvoje; - diskutovat o zdrojích ekonomického růstu se zaměřením na přírodní zdroje

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Kurz formou přednášek a seminářů seznamuje studenty s problematikou ekonomického rozvoje, který je zde chápán jako dlouhodobé zvyšování bohatství země. Zahrnuje nejenom ekonomickou úroveň obyvatel, ale také další kvalitativní charakteristiky jako kvalitu lidského kapitálu, strukturální a technologickou úroveň hospodářství, kvalitu životního prostředí apod. Po vymezení základních pojmů se studenti seznámí s různými pohledy ekonomického myšlení na ekonomický rozvoj, od merkantilistů po současné směry jako například novou institucionální ekonomii. V další části přednášek je ekonomický rozvoj zasazen do souvislostí s problematikou vyčerpatelnosti zdrojů, a to jak lidských, tak přírodních. Na závěr se studenti seznámí s ekonomickým rozvojem České republiky s výhledem do budoucnosti.

Povinná literatura:

ACEMOGLU, Daron and James A. ROBINSON. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. London: Profile, 2013. ISBN 978-1-84668-430-2. KRPEC, Oldřich a HODULÁK, Vladan. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. ISBN 978-80-210-5481-3. MAJEROVÁ, Ingrid. Rozvojové ekonomiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-459-1. NAFZIGER, E. Wayne. Economic development. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-82966-6.

Doporučená literatura:

ADAMCOVÁ, Lenka a kol. Rozvojová ekonomika. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1515-1. CZESANÝ, Slavoj a Zdenka JOHNSON. Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1863-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, práce s literaturou; 2. Pojetí ekonomického rozvoje: vymezení a vysvětlení rozdílu mezi ekonomickým růstem a rozvojem. Bohatství země a její ekonomická a životní úroveň. 3. Ekonomický rozvoj z pohledu předklasické a klasické ekonomie; 4. Hranice produkčních možností, ekonomický potenciál země. Keynesiánské pojetí ekonomického růstu. 5. Neoklasický přístup k ekonomickému růstu; 6. Rozšířené modely ekonomického růstu: nová teorie růstu. 7.–9. Institucionální pohled na ekonomický rozvoj: Pohled institucionální ekonomie a nových institucionálních směrů na ekonomický rozvoj. Institucionální faktory ekonomického rozvoje – ekonomické, sociální, politické a právní instituce; 10. Alternativní teorie ekonomického rozvoje: Římský klub, teorie nulového růstu; meze růstu; bludný kruh chudoby. 11.–12. Historické modely ekonomického rozvoje. 13. Indikátory lidského rozvoje Indexy kvality života a životní úrovně. Index lidského rozvoje, Zpráva o lidském rozvoji (OSN, CESES ČR). Ekonomický rozvoj v různých světových regionech. 14. Ekonomický rozvoj České republiky: Index kvality a udržitelnosti života v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36 (36) 19
                Referát Semestrální projekt 12  6
                Recenze Jiný typ úlohy 12  0
                Aktivní účast na cvičeních Jiný typ úlohy 12  0
        Zkouška Zkouška 64 (64) 0
                Písemná část Písemná zkouška 48  25
                Ústní část Ústní zkouška 16  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku