156-0345/04 – Economic Development A (ER A)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to define and differentiate economic growth and development - to clarify approaches to economic development in the context of different economic theories; - to describe basic principles of economic growth models; - to recognise both quantitative and qualitative factors of economic development; - to discuss resources of economic growth with emphasis to natural resources.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Kurz formou přednášek a seminářů seznamuje studenty s problematikou ekonomického rozvoje, který je zde chápán jako dlouhodobé zvyšování bohatství země. Zahrnuje nejenom ekonomickou úroveň obyvatel, ale také další kvalitativní charakteristiky jako kvalitu lidského kapitálu, strukturální a technologickou úroveň hospodářství, kvalitu životního prostředí apod. Po vymezení základních pojmů se studenti seznámí s různými pohledy ekonomického myšlení na ekonomický rozvoj, od merkantilistů po současné směry jako například novou institucionální ekonomii. V další části přednášek je ekonomický rozvoj zasazen do souvislostí s problematikou vyčerpatelnosti zdrojů, a to jak lidských, tak přírodních. Na závěr se studenti seznámí s ekonomickým rozvojem České republiky s výhledem do budoucnosti.

Compulsory literature:

ACEMOGLU, Daron. Introduction to modern economic growth. Princeton: Princeton University Press, 2009. ISBN 978-0-691-13292-1. TODARO, Michael P. a SMITH, Stephen C. Economic development. 11th ed. Boston: Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0-13-801388-2.

Recommended literature:

AGHION, Philippe, Peter HOWITT and Leonardo BURSZTYN. The economics of growth. Cambridge: MIT Press, 2009. ISBN 978-0-262-01263-8. SNOWDON, Brian. Globalisation, development and transition: conversations with eminent economists. Cheltenham: Edward Elgar, 2007. ISBN 978-1-84542-850-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Žádné další požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction, work with literature 2. The concept of economic development - Definition of economic development, difference between economic growth and development, - The concept of the country's wealth and its economic and standard of living. Alternative indicators of living standards. Economic and social development and social welfare. Short-and long-term view of economic prosperity of the country. 3. Economic development from the perspective of pre-classical and classical economics - The approach to economic development and wealth from the perspective of the Mercantilists and Physiocrats; - The concept of the Wealth of Nations by Adam Smith and classical economics. 4. Historical models of economic development: Rostow, Marx, Schumpeter, etc. 5. Economic Growth theory I. - Production possibility frontier, economic potential of the country, the law of diminishing marginal revenue; - The difference between the economic cycle and economic growth, short-and long-term view of economic growth. Keynesian approach to economic growth, and Harrod-Domar model. 6. Economic Growth theory II. - Neoclassical approach to economic growth: Neoclassical model of economic growth, production function, exogenous technical progress; - Convergence (absolute and conditional) convergence, the empirical studies of countries, the gap between developed and developing countries. 7. Advanced models of economic growth - The new growth theory, human capital, endogenous technological progress, knowledge economy, skills and technological level of the countries - The importance of innovation, education and Research and Development 8. Institutional perspective on economic development - Veblen, North, Olson, etc., Path Dependence, - Definition of institutions - formal and informal institutions and economic performance, - Economic, social, political and legal institutions; - Effect of institutional environment on economic performance and prosperity of countries: the influence of government, bureaucracy, interest groups on economic development. Effect of quality political and legal system on economic development. 9. Economic and social institutions and their impact on economic development - The relationship between tax and social system and economic development, informal habits and ingrained patterns of behavior. Rate regulation and economic development. Empirical studies of institutional quality. 10. Alternative theories of economic development - Malthusian population theory, the Club of Rome, the theory of zero growth, limits to growth, a vicious circle poverty. The concept of sustainable development, forecasts of population and economic development. 11. Economic Development and the Environment - The correlation of economic development and environmental quality, externalities and their internalization; - The Kyoto Protocol, carbon trading, environmental and economic impacts; - Renewable and nonrenewable resources, alternative sources of energy. 12. Economic Development of the Czech Republic - Quality and sustainability index of life in the CR. International comparisons of economic development of the Czech Republic and the prognosis for the future.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100 (100) 51 3
        Recenze a referát Semestral project 24  13
        Písemka Written test 76  38 3
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner