156-0347/01 – Finanční politika ČR (FPČR)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
CUP032 Ing. Veronika Nálepová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz finanční a daňové politiky představuje rozdílné aspekty jednotlivých daňových systémů, přímých a nepřímých daní. Frekventanti se seznamují s množstvím poznatků z kontinentálního daňového práva. Studenti budou také schopni klasifikovat a sestavovat rozdílné daňové systémy a daňové politiky v jednotlivých státech. Absolvování uvedeného kurzu zvyšuje šance na úspěšnou kariéru v mezinárodních a auditorských firmách.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Tento kurz finanční a daňové politiky představuje rozdílné aspekty jednotlivých daňových systémů, přímých a nepřímých daní. Frekventanti se seznamují s množstvím poznatků z kontinentálního daňového práva. Studenti budou také schopni klasifikovat a sestavovat rozdílné daňové systémy a daňové politiky v jednotlivých státech. Absolvování uvedeného kurzu zvyšuje šance na úspěšnou kariéru v mezinárodních a auditorských firmách.

Povinná literatura:

BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. Praha: C.H.Beck, 2006. DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2001. MARKOVÁ, H., Boháč, R. Rozpočtové právo. Praha:C.H.Beck, 2007. NĚMEČEK, E. Úvod do studia finanční politiky. Praha: Všehrd, 2001. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2005. VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 2006. Praha: VOX, 2006.

Doporučená literatura:

KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika: teorie a praxe. Ostrava: Sokrates, 2006. REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost práce s cizojazyčnou odbornou literaturou (angličtina).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Finanční politika - definice, cíle, nástroje, zásady 2. Teoretické zdroje finanční politiky 3. Finančně-právní vztahy a jejich specifika 4. Finanční právo a jeho prameny 5. Rozpočtová politika 6. Daňová politika - nepřímé daně 7. Daňová politika - přímé daně 8. Měnová politika a regulace peněžního oběhu 9. Devizová politika 10. Politika regulace finančního trhu 11. Finanční politika s mezinárodním prvkem 12. Státní dohled a finanční kontrola veřejné správy 13. Státní dohled a finanční kontrola peněžního trhu 14. Finanční kontrola bankovního trhu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemka Písemná zkouška 50  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 zimní