156-0348/02 – Daňová teorie a politika (DTP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz daňové teorie a politiky představuje rozdílné aspekty jednotlivých daňových systémů, přímých a nepřímých daní. Frekventanti se seznamují s množstvím poznatků z daňové teorie (zejména z problematiky daňové efektivnosti, daňové spravedlnosti a daňové incidence). Studenti budou také schopni klasifikovat a strukturovat rozdílné daňové systémy a daňové politiky v jednotlivých státech.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se zásadami, nástroji a cíli daňové teorie a politiky.

Povinná literatura:

BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. Praha: C.H.Beck, 2006. KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha : Wolters Kluwer, 2010. MARKOVÁ, H., BOHÁČ, R. Rozpočtové právo. Praha : C.H.Beck, 2007. ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha : C.H. Beck, 2008.

Doporučená literatura:

NĚMEČEK, E. Úvod do studia finanční politiky. Praha: Všehrd, 2001. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2005. VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 2012. Praha: VOX, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost pracovat s anglickou odbornou literaturou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy daňové teorie – definice daní a jejich funkce. 2. Třídění, zásady a principy, klasifikace daní, zejména dle OECD, daně jako synallagmatický právní vztah. 3. Základní problémy daňové teorie – daňová incidence. 4. Optimální zdanění, důsledky zdanění. 5. Daňová konkurence a daňová harmonizace. 6. Daňová spravedlnost – kritéria spravedlivého zdanění, daňová progresivita. 7. Efektivita daní – administrativní náklady daní, nadměrné daňové břemeno. 8. Teorie důchodových daní – daň z důchodu jednotlivce – vymezení zdanitelného důchodu, způsoby zdanění osobních příjmů, negativní důchodová daň, implikace teorie důchodových daní jednotlivců v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 9. Teorie daňové progresivity – měření daňové progresivity, výhody a negativní důsledky daňové progresivity, situace v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 10. Teorie důchodových daní - daň ze zisků firem – absolutistické versus integralistické pojetí firemní důchodové daně, stimulační efekty této daně, situace v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 11. Systémy zdanění korporací – klasický systém zdanění korporací a jeho modifikace, částečná integrace firemní a osobní důchodové daně (rozvrhový systém, imputační systém apod.), plná daňová integrace, teorie zdanění korporací v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 12. Teorie majetkových daní – přístupy ke zdanění majetku, typy a vlastnosti majetkových daní, teorie majetkových daní v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 13. Teorie spotřebních daní – všeobecné a selektivní majetkové daně, jejich kategorizace a vlastnosti, teorie spotřebních daní v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 14. Teorie dalších odvodů daňového charakteru – sociální pojištění, cla a jejich důsledky, ekologické daně apod., situace v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní