156-0348/03 – Daňová teorie a politika (DTP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuIng. Tomáš Wroblowský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
MAC402 doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento kurz daňové teorie a politiky představuje rozdílné aspekty jednotlivých daňových systémů, přímých a nepřímých daní. Frekventanti se seznamují s množstvím poznatků z daňové teorie (zejména z problematiky daňové efektivnosti, daňové spravedlnosti a daňové incidence). Studenti budou také schopni klasifikovat a strukturovat rozdílné daňové systémy a daňové politiky v jednotlivých státech.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se zásadami, nástroji a cíli daňové teorie a politiky.

Povinná literatura:

BAKEŠ, M. a kol. Finanční právo. Praha: C.H.Beck, 2006. KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha : Wolters Kluwer, 2010. MARKOVÁ, H., BOHÁČ, R. Rozpočtové právo. Praha : C.H.Beck, 2007. ŠIROKÝ, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha : C.H. Beck, 2008.

Doporučená literatura:

NĚMEČEK, E. Úvod do studia finanční politiky. Praha: Všehrd, 2001. PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Praha: ASPI Publishing, 2005. VANČUROVÁ, A. a kol. Daňový systém ČR 2012. Praha: VOX, 2012.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost pracovat s anglickými odbornými texty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy daňové teorie – definice daní a jejich funkce. 2. Třídění, zásady a principy, klasifikace daní, zejména dle OECD, daně jako synallagmatický právní vztah. 3. Základní problémy daňové teorie – daňová incidence. 4. Optimální zdanění, důsledky zdanění. 5. Daňová konkurence a daňová harmonizace. 6. Daňová spravedlnost – kritéria spravedlivého zdanění, daňová progresivita. 7. Efektivita daní – administrativní náklady daní, nadměrné daňové břemeno. 8. Teorie důchodových daní – daň z důchodu jednotlivce – vymezení zdanitelného důchodu, způsoby zdanění osobních příjmů, negativní důchodová daň, implikace teorie důchodových daní jednotlivců v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 9. Teorie daňové progresivity – měření daňové progresivity, výhody a negativní důsledky daňové progresivity, situace v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 10. Teorie důchodových daní - daň ze zisků firem – absolutistické versus integralistické pojetí firemní důchodové daně, stimulační efekty této daně, situace v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 11. Systémy zdanění korporací – klasický systém zdanění korporací a jeho modifikace, částečná integrace firemní a osobní důchodové daně (rozvrhový systém, imputační systém apod.), plná daňová integrace, teorie zdanění korporací v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 12. Teorie majetkových daní – přístupy ke zdanění majetku, typy a vlastnosti majetkových daní, teorie majetkových daní v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 13. Teorie spotřebních daní – všeobecné a selektivní majetkové daně, jejich kategorizace a vlastnosti, teorie spotřebních daní v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR. 14. Teorie dalších odvodů daňového charakteru – sociální pojištění, cla a jejich důsledky, ekologické daně apod., situace v ČR ve smyslu de lege lata a de lege ferenda, hodnocení daňové reformy v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní