156-0353/01 – Professional Experience (OPB)

Gurantor departmentDepartment of National EconomyCredits2
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Course develop these soft skills: Competency for co-operation Competency for entrepreneurship Competency for flexibility Competency for customer orientation Competency for efficiency Competency for independence and decisiveness Competency for solving problems Competency for organizing and planning Competency for life-long learning Competency for proactive approach Competency for stress resiliency Competency for exploring and orientation in information Proffesional skills

Teaching methods

Terrain work

Summary

Cílem předmětu je rozvíjet odborné, obecné a měkké kompetence studenta, podpořit získání aplikačních dovedností a získat praktické informace o provozu organizace, u níž je odborná praxe vykonávána.

Compulsory literature:

Report.Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2012.ISBN 978-92-9201-256-4. RYŠKA, Radim a Martin ZELENKA. Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence. Praha: Středisko vzdělávací politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2011.

Recommended literature:

EC: Education and Training for a smart, sustainable and inclusive Europe' Analysis of the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET2020) - Country analysis.Commission Staff Working Document 1618. Brussels: 2011. RYŠKA, Radim a Martin ZELENKA.Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce. Praha: Středisko vzdělávací politiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2011. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Consultation working position by tutor.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Selection working position and firm. • Working position homologation by tutor. • Professional practice in firm. • Practice evaluation.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner