156-0355/01 – Hospodářské dějiny ČSR/ČR (HD)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KNO0051 Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
ROD0063 Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyjmenovat etapy hospodářských dějin ČSR/ČR Popsat dění v jednotlivých etapách hospodářských dějin ČSR/ČR Vysvětlit vlivy vedoucí ke změnám v jednotlivých etapách hospodářských dějin Porovnat postavení Československa s jinými zeměmi Objasnit pokusy normalizačního vedení o reformu v 80. letech Uvést rozdíly mezi první a druhou systémovou transformací

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Vývoj hospodářství našich zemí je sledován od poloviny 19. století, kdy se začala rozvíjet industriální společnost, do konce 20. století s důrazem na vývoj tržní ekonomiky ČSR 1918-1938 a základní rysy vývoje centrálně plánované ekonomiky v ČSR/CR ve druhé polovině 20. století. Výklad je doveden až do období transformace čs. a českého hospodářství po roce 1989.

Povinná literatura:

Geršlová, J. – Sekanina, M. Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství. Ostrava 2002. Geršlová, J. – Sekanina, M. Lexikon našich hospodářských dějin. Praha, Libri 2003.

Doporučená literatura:

PRŮCHA Václav a kolektiv Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992. 1. Díl, období 1918-1945, 2. díl, období 1945–1992. Brno : Nakladatelství Doplněk 2004 a 2009 Faltus, J.- Průcha, V. Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století. Praha, Vysoká škola ekonomická 1996. Půlpán, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do r. 1990. 1. díl, Praha 1993; 2. díl, Praha 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

........................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik a vývoj industriální společnosti, průmyslové revoluce a důsledky objevů ve společnosti, hospodářství českých zemí a Slovenska v rakousko- uherské monarchii. 2. Hospodářské dědictví po habsburské monarchii (změny vlastnických poměrů v průběhu nostrifikace a pozemkové reformy, upevnění čs. měny, osobnosti hospodářského života). 3. Etapy a hlavní rysy čs. hospodářského vývoje ve 20. letech (státní hospodářská politika vlád, situace v oblasti kapitálu, zahraniční kapitál, změna koncepce po r. 1925, prosperita 2. pol. 20. let). 4. Etapy a hlavní rysy čs. hospodářského vývoje ve 30. letech (dopady a průběh velké hospodářské krize v čs. hospodářství, státní intervencionismus, čs. východiska z krize, zbrojení, důsledky Mnichovské konference). 5. Průmyslová výroba, zemědělství, vnitřní a zahraniční obchod (celková charakteristika, odvětvová skladba průmyslu, problémy lokalizace, živnostenské podnikání, výrobní řemesla, pozemková reforma a struktura zemědělských podniků, vývoj obchodní sítě a změny úlohy obchodu v jednotlivých vývojových etapách). 6. Postavení Československa ve světovém hospodářství (srovnání výsledků hospodářského vývoje CSR s jinými zeměmi, relace mezi českých a zahraničním kapitálem, bilance hospodářství). 7. Válečné řízené hospodářství v českých zemích a na Slovensku v období 2. světové války, germanizace hospodářství, důsledky. 8. Podmínky a východiska pro první systémovou transformaci čs. ekonomiky 1945-48. 9. Vývoj plánovitého řízení čs. ekonomiky v netržních podmínkách 1949-55. 10. První pokus o reformu mechanismu fungování socialistické ekonomiky a jeho nezdar 1957-62. 11. Nástup ke druhé hospodářské reformě a její násilné potlačení 1963-69. 12. Přechod od druhé ekonomické reformy k obnovení dřívějšího modelu centrálního plánování v období normalizace (70. léta). 13. Pokusy normalizačního vedení o reformu ekonomické soustavy v 80. letech. 14. Strategie druhé systémové transformace čs. hospodářství po roce 1989, sociálně tržní hospodářství, jeho podstata a výsledky v 90. letech.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok