156-0377/01 – Monetární ekonomie (MOE)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje studentům teoretické základy nutné pro porozumění monetární teorie a soudobé monetární politiky. Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - popsat a vysvětlit hlavní kanály transmisního mechanismu monetární politiky, jejichž prostřednictvím monetární politika reálně působí na ekonomiku; - vysvětlit konvenční a nekonvenční monetární politiku; - definovat monetární politiku v měnové unii a mimo měnovou unii; - použít modely pro analýzu monetární politiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Monetární ekonomie poskytuje orientaci v soudobé monetární ekonomii. Úvodní témata jsou věnována významu peněz v tržní ekonomice, modernímu monetárnímu systému a konvenčním nástrojům a transmisi měnové politiky. Dále je věnována pozornost nekonvenční měnové politice a jejím formám, ražebnému, nezávislosti a transparentnosti centrálních bank. Diskutovány jsou jednotlivé měnově-politické režimy, měnová politika v podmínkách nejistoty a souvislosti s cenami aktiv a finanční stabilitou. Následující část je zaměřena na měnovou politiku v měnové unii a mimo ni. Dále je poskytnut úvod do modelů k analýze měnové politiky a v závěru jsou diskutovány otázky měnové politiky ČNB.

Povinná literatura:

WALSH, C. E. Monetary Theory and Policy. 4th Ed. Cambridge: MIT Press, 2017. 661 s. ISBN: 978-0-262-03581-1. MAHADEVA L., STERNE G. Monetary policy framework in a global context. London: Routledge, 2000. 688 s. ISBN: 0-415-22618-X.

Doporučená literatura:

O'BRIEN, D. P. The development of monetary economics: a modern perspective on monetary controversies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007. 265 s. ISBN: 978-1-84720-260-4. CLAASSEN, E.-M. Global monetary Economics. Oxford University Press, 1996. 323 s. ISBN: 0-19-877464-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

V rámci cvičení vypracovávají studenti seminární práci na zadané téma. Práci veřejně obhajují. Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Od studentů v prezenční formě studia se požaduje aktivní povinná účast na cvičeních. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha peněž v tržní ekonomice 2. Podstata moderního monetárního systému 3. Konvenční měnová politika 4. Transmise měnové politiky 5. Nekonvenční měnová politika 6. Ražebné a fiskální dominance 7. Nezávislost, transparence a zodpovědnost centrálních bank 8. Měnově-politické režimy (inflační cílování, měnové cílování, cílování měnového kurzu) 9. Měnová politika a měnový kurz 10. Měnová politika v podmínkách nejistoty 11. Měnová politika, ceny aktiv a finanční stabilita 12. Měnová politika v/mimo měnovou unii 13. Modely pro analýzu měnové politiky 14. Měnová politika České národní banky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  (0)
                Seminární práce Projekt 0  0
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: V rámci cvičení vypracovávají studenti seminární práci na zadané téma. Práci veřejně obhajují. Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Od studentů v prezenční formě studia se požaduje aktivní povinná účast na cvičeních. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku