156-0379/01 – Ekonomický růst a rozvoj (ERR)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopení modelů ekonomického růstu (Solowův model, nová teorie růstu) - pochopení rozdílů mezi proximitními a fundamentálními faktory ekonomického růstu zemí - schopnost vysvětlit příčiny rozdílů v ekonomické úrovni zemí, jak z hlediska historického vývoje, tak z hlediska současných problémů - schopnost popsat a vysvětlit vliv geografických, kulturních a institucionálních faktorů ekonomického růstu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

ACEMOGLU, D. Introduction to Modern Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2009. ISBN: 978-0-691-13292-1. CAMERON, R. and Larry NEAL. A Concise Economic History of the World. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN: 9780199989768. VAN DEN BERG, H. Economic Growth and Development. London: World Scientific Publishing Co., 2017. 978-981-4733-33-5.

Doporučená literatura:

BAUMOL, W. J., LITAN, R. E. and Carl J. SCHRAMM. Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity. New Haven: Yale University Press, 2007. ISBN: 978-0-300-10941-2. RODRIK, D. One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2007. ISBN: 13 978-0-691-12951-8. WEIL, D. N. Economic Growth. 3rd ed. Harlow: Pearson, 2013. ISBN: 9780273775348.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87992

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na vysvětlení teorií ekonomického růstu a rozvoje a na jejich aplikaci na konkrétních datech jednotlivých zemí. Nejdříve je rozebrán neoklasický Solowův model s jeho praktickou aplikací, následně pak modely nové teorie růstu, kde se především jedná o rozšíření kapitálu o lidský kapitál a dále o endogenizaci technologického pokroku. Kromě tradičních proximitních faktorů ekonomického růstu se předmět dále zabývá fundamentálními faktory ekonomického růstu, mezi které patří path dependence, instituce, kultura a geografické faktory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  18
        Zkouška Zkouška 75  33
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku