156-0381/01 – Aplikovaná hospodářská politika (AHP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na aplikaci teorie hospodářské politiky v praxi. Po úvodním shrnutí teoretických přístupů k hospodářské politice jsou následně tyto přístupy ukazovány na jejich aplikaci při praktické hospodářské politice jednotlivých zemí. Předmět není zaměřen pouze na tradiční koncepty hospodářské politiky, ale také např. na praktickou hospodářskou politiku rozvojových zemí a na aktuální hospodářskou politiku ve světě uplatňovanou po hospodářské krizi r. 2008.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

BÉNASSY-QUÉRÉ, A., COEURÉ B., JACQUET, P. and JEAN PISANI-FERRY. Economic Policy: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN: 9780195322736.

Doporučená literatura:

HA-JOON CHANG and PETER NOLAN. The Transformation of the Communist Economies. London: Palgrave Macmillan, 1995. ISBN 978-1-349-23916-0. KRUGMAN, P. R., Obstfeld, M. and Marc J. Melitz. International Economics, Theory and Policy. Harlow: Pearson, 2015. ISBN: 13 978-1-292-01955-0. WEISS, J. Economic Policy for Developing Countries. Prentice-Hall, 1995. ISBN: 13 978-0133563535.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

156-0381/01 Aplikovaná hospodářská politika Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87990

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do hospodářské politiky – vznik, instituce, cíle, nástroje 2. Teoretické přístupy k hospodářské politice 3. Keynesiánská hospodářská politika – charakteristika, její praktická realizace především ve Velké Británii, v kontinentální Evropě a v USA. 4. Monetarismus a teorie strany nabídky – charakteristika, jejich praktická realizace na příkladu Velké Británie a USA 5. Indikativní plánování a státy blahobytu – charakteristika, praktické uplatnění na příkladu Francie, Japonska a skandinávských zemí 6. Centrálně plánované ekonomiky – charakteristika, praktické uplatnění ve světě 7. Hospodářská politika Číny, Ruska a Východní Evropy od konce 20. století do současnosti – transformace ekonomik a hospodářských politik 8. Hospodářská politika Číny, Ruska a Východní Evropy od konce 20. století do současnosti – transformace ekonomik a hospodářských politik - pokračování 9. Hospodářská politika rozvojových zemí: Indie, Afrika, Blízký a Střední Východ 10. Hospodářská politika zemí Jižní Ameriky, časté střídání levicově a pravicově zaměřených hospodářských politik a jejich dopad na ekonomiku zemí 11. Nové směry hospodářské politiky uplatňované ve vyspělých zemích ke konci 20. století do hospodářské krize r. 2008 12. Nové směry hospodářské politiky uplatňované ve vyspělých zemích ke konci 20. století do hospodářské krize r. 2008 - pokračování 13. Aktuální hospodářská politika ve světě po hospodářské krizi r. 2008 – změny v hospodářské politice EU (ČR) a USA 14. Aktuální hospodářská politika ve světě po hospodářské krizi r. 2008 – změny v hospodářské politice Číny a Indie; změny v globálním řešení hospodářských politik rozvojových zemí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  30
Rozsah povinné účasti: Na základě požadavků vyučujícího.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku