156-0401/02 – Economic Policy A (HPA)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBASubject version guarantorprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx

Teaching methods

Lectures

Summary

Hospodářskou politiku lze vnímat jako snahu státu maximalizovat ekonomický, resp. společenský blahobyt v podmínkách reálné ekonomiky. Tato snaha spočívá ve využití všech dostupných a tržně konformních nástrojů k dosažení mnohdy protichůdných cílů, a to navíc v prostředí nejistoty, nerovnoměrného rozmístění zdrojů, zájmových skupin apod. Lze takový úkol vůbec zvládnout? Co všechno musí být bráno v úvahu? Jak zjistit, zda navrhované (či slibované) opatření pomůže nebo ublíží? A je vůbec takové opatření realizovatelné nebo se jedná pouze o plané řeči? Jak posoudit současnou situaci a možnosti jejího zlepšení? Tyto a mnohé další otázky objasňuje předmět Hospodářská politika A, který ve svém důsledku vede k lepšímu pochopení fungování a možnosti ovlivňování ekonomiky ve vztahu k jejímu politickému kontextu a dosavadnímu vývoji.

Compulsory literature:

Kliková, Ch., Kotlán, I. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2012. ISBN 978--80-86572-5. Kotlán, I., Verner, T., Beran, V. Průvodce kurzem Hospodářská politika A - cvičení. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1898-6. Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B, Jacquet, P., Pisani-Ferry, J. Economic Policy: Theory and Practice. New York, Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-532273-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Recommended literature:

Slaný, A., Žák, M. Hospodářská politika. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3 Urban, L. Praktická hospodářská politika. 1. vyd., Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-941-2 Tichá M. Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje. 2. vyd., Ostrava: VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-3821-2 Kotlán, Igor et al. Hospodářská politika v praxi. Ostrava: SOKRATES, 1999. ISBN 80-86572-00-5. Mankiw Gregory, N. Principles of Economics. 7 th. Edition Cengage Learning, 2014. ISBN 128516587X.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 0  0
        Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter