156-0401/03 – Economic Policy A (HPA)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBASubject version guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxx

Teaching methods

Lectures

Summary

Hospodářskou politiku lze vnímat jako snahu státu maximalizovat ekonomický, resp. společenský blahobyt v podmínkách reálné ekonomiky. Tato snaha spočívá ve využití všech dostupných a tržně konformních nástrojů k dosažení mnohdy protichůdných cílů, a to navíc v prostředí nejistoty, nerovnoměrného rozmístění zdrojů, zájmových skupin apod. Lze takový úkol vůbec zvládnout? Co všechno musí být bráno v úvahu? Jak zjistit, zda navrhované (či slibované) opatření pomůže nebo ublíží? A je vůbec takové opatření realizovatelné nebo se jedná pouze o plané řeči? Jak posoudit současnou situaci a možnosti jejího zlepšení? Tyto a mnohé další otázky objasňuje předmět Hospodářská politika A, který ve svém důsledku vede k lepšímu pochopení fungování a možnosti ovlivňování ekonomiky ve vztahu k jejímu politickému kontextu a dosavadnímu vývoji.

Compulsory literature:

Kliková, Ch., Kotlán, I. Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2012. ISBN 978--80-86572-5. Kotlán, I., Verner, T., Beran, V. Průvodce kurzem Hospodářská politika A - cvičení. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1898-6. Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B, Jacquet, P., Pisani-Ferry, J. Economic Policy: Theory and Practice. New York, Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-532273-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Recommended literature:

Slaný, A., Žák, M. Hospodářská politika. 1. vyd., Praha: C. H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3 Urban, L. Praktická hospodářská politika. 1. vyd., Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-941-2 Tichá M. Česká ekonomika na prahu 21. století v kontextu společenského vývoje. 2. vyd., Ostrava: VŠB-TUO. ISBN 978-80-248-3821-2 Kotlán, Igor et al. Hospodářská politika v praxi. Ostrava: SOKRATES, 1999. ISBN 80-86572-00-5. Mankiw Gregory, N. Principles of Economics. 7 th. Edition Cengage Learning, 2014. ISBN 128516587X.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Ústní zkouška realizovaná buď prezenčně nebo distančně v prostředí MS Teams.

E-learning

Other requirements

No additional requirements.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Government and market failure as arguments in determining the rate of state participation in the economy • Changes in the view of the role of the state in the economy in connection with the development of economic thinking • Definition of economic policy, bearers, objectives, instruments, relations between objectives and instruments, institutional environment and international organizations • Stabilization policy and its effectiveness with regard to expectation-building, supply and demand-oriented economic policy • Growth policy • Fiscal policy • Monetary policy • External economic policy • Overview of other types of economic policy • Practical economic policy in selected countrie

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2006/2007 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Examination Examination 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2014/2015 Winter
2011/2012 Winter
2010/2011 Winter