156-0405/04 – Employment Policy (PZ)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBASubject version guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2016/2017
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To explain theoretical starting points of employment policy To interpret employment policy impacts To describe active and passive employment policy in the European union To describe employment policy in the Czech republic To analyze active emloyment policy programmes in the Czech republic To show impact of European Social Fund on the Czech labour market

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět Politika zaměstnanosti prohlubuje znalosti studenta o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je z makroekonomického a z mikroekonomického hlediska ovlivňován trh práce. Obsahově postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích. V části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR předmět dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Compulsory literature:

SIROVÁTKA, Tomáš et al. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. 144 s. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Recommended literature:

BEBLAVY et. al. Let s go to Work. Brussels: CEPS, 2014. ISBN 978-94-6138-406-5. KLIKOVÁ, Christiana et al. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do EU. Karviná: OPF SLU Karviná, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7248-730-1. (7%,) NEKOLOVÁ, Markéta. Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha: VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Other requests do not exist.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

• Employment Policy and Labour Market Policy • Evaluation of Labour Market Policy • EU Emloyment Policy • Active a Passive Programmes in EU • Employment Policy in the Czech Republic • Retraining • Subsidise Jobs • Community Services • Programmes for Handicapped People • Other Programmes of Czech Employment Policy • Consultancy • Public and Private Emploment Services in the Czech Republic • European Social Fund and Czech Employment Policy • Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100 (100) 51 2
        Písemka Written test 100  51 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2016/2017 Winter
2015/2016 Winter
2014/2015 Winter
2012/2013 Winter
2011/2012 Winter