156-0405/05 – Employment Policy (PZ)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBASubject version guarantordoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To explain theoretical starting points of employment policy To interpret employment policy impacts To describe active and passive employment policy in the European union To describe employment policy in the Czech republic To analyze active emloyment policy programmes in the Czech republic To show impact of European Social Fund on the Czech labour market

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět Politika zaměstnanosti prohlubuje znalosti studenta o přímých i nepřímých nástrojích, kterými je z makroekonomického a z mikroekonomického hlediska ovlivňován trh práce. Obsahově postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích. V části zaměřené na problematiku politiky zaměstnanosti v ČR předmět dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Compulsory literature:

SIROVÁTKA, Tomáš et al. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7326-172-6. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. 144 s. ISBN 978-80-86572-66-6. https://cs-cz.facebook.com/Národohospodáři-Ostrava-246212538805455/

Recommended literature:

BEBLAVY et. al. Let s go to Work. Brussels: CEPS, 2014. ISBN 978-94-6138-406-5. KLIKOVÁ, Christiana et al. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do EU. Karviná: OPF SLU Karviná, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7248-730-1. (7%,) NEKOLOVÁ, Markéta. Flexicurity – hledání rovnováhy mezi flexibilitou a ochranou trhu práce v České republice. Praha: VUPSV, 2008. 72 s. ISBN 978-80-87007-89-1. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zkouška realizovaná buď prezenčně nebo distančně v prostředí MS Teams.

E-learning

Other requirements

The course is completed by a combined exam consisting of a written and an oral part.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Employment Policy and Labour Market Policy • Evaluation of Labour Market Policy • EU Emloyment Policy • Active a Passive Programmes in EU • Employment Policy in the Czech Republic • Retraining • Subsidise Jobs • Community Services • Programmes for Handicapped People • Other Programmes of Czech Employment Policy • Consultancy • Public and Private Emploment Services in the Czech Republic • European Social Fund and Czech Employment Policy • Labour Market and Employment Policy in the Czech Republic

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit  
                Seminární práce Other task type  
        Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner