156-0419/02 – Economic Policies Comparison (KHP)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to describe fundamentals economic policy and economic process - to compare theoretical approaches to the international comparison - to describe basic transformation steps and transformation strategies - to employ this results for international comparison - to analyze development of basics macroeconomics indicarors in

Teaching methods

Lectures

Summary

Geneze komparativní ekonomie a vymezení ekonomického systému. Současné a klasické koncepce ekonomického systému. Statistické měření hospodářských cílů. Určení transformačního procesu a komparace transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy. Srovnání vývoje makroekonomických ukazatelů vybraných ekonomik v transformačním období a v současnosti - vývoj GDP, inflace, vývoj na trhu práce, fiskální a monetární politika. Vnější hospodářská situace zemí střední a východní Evropy. Vývoj zahraničního obchodu a platební bilance ČR, SR, Polska a Maďarska. Vývoj některých dalších ukazatelů - ukazatel lidského rozvoje, index ekonomické svobody, index spotřebitelské důvěry, "mizery index", index vnímání korupce.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.The subject of comparative economics -Genesis comparative economics -Economic system and its position in comparative economics -Approaches to defining the economic system - criteria for classification of economic systems 2.Select problems of comparison systems. Methods of economic comparisons . 3.Economic level and methods of its measurement. Social welfare and economic level. Economic level and ultimate targets of economic policy. Economic level and the definition of basic national economic targets. Measuring the economic level. 4.Statistics measuring of economic targets 5.Process of transformation. Transformation strategy. 6.Processes of transformation in Central and Eastern Europe 7.Macroeconomic development of the Czech Republic in International Comparison 8.International comparison of GDP purchasing power parity 9.Real and price convergence of the Czech economy in international comparison 10.Exchange rate development of Central European countries 11.Problems of public finances 12.Actual problems of economic policy, transition economies in relation to EU accession and the preparations for adopting the single currency

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100 (100) 51 2
        Písemka Written test 100  51 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2011/2012 Winter