156-0459/01 – Hospodářská politika (HPO)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pochopit podstatu hospodářské politiky • seznámit se s jejími typy, cíli a nástroji • posoudit vhodnost aktuální hospodářské politiky • odhadnout dopady jednotlivých hospodářskopolitických opatření

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti pochopí podstatu hospodářské politiky, seznámí se s jejími vybranými typy a vztahy mezi nimi, uvědomí si vliv hospodářské politiky na mikroekonomickou sféru (firmy, domácnosti), získají základní schopnosti zhodnocení aktuální hospodářské politiky, jejích hlavních problémů a dopadů dílčích změn v hospodářské politice.

Povinná literatura:

Kliková, Ch., Kotlán, I. (2012). Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: SOKRATES. ISBN 978--80-86572. Beneš, J., Kvizda, M., Slaný A. (2003). Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-738-3. Slaný, A., Žák, M. (1999). Hospodářská politika. 1. vyd., Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-237-3.

Doporučená literatura:

Tomeš, Z. (2008). Hospodářská politika 1900-2007. Praha: C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-002-7. Šaroch, S. et al. (2002). Vybrané kapitoly z hospodářské politiky. Praha: VŠE. ISBN 80-245-0297-6. Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B, Jacquet, P., Pisani-Ferry, J. (2010). Economic Policy: Theory and Practice. New York, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532273-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Tržní a vládní selhání, změna pohledu na roli státu v ekonomice z pohledu jednotlivých ekonomických škol • Hospodářská politika, vliv institucí a očekávání na její podobu a účinnost • Prorůstová politika, stabilizační politika • Fiskální politika • Monetární politika • Zahraničně-obchodní politika • Politika ochrany hospodářské soutěže • Strukturální politika • Regionální politika • Politika zaměstnanosti • Politika přerozdělování • Sociální politika • Politika ochrany životního prostředí • Aplikace hospodářské politiky ve vybraných zemích (USA, Velká Británie, Švédsko, Japonsko, ČR)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: -

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.