156-0459/02 – Hospodářská politika (HPO)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• pochopit podstatu hospodářské politiky • seznámit se s jejími typy, cíli a nástroji • posoudit vhodnost aktuální hospodářské politiky • odhadnout dopady jednotlivých hospodářskopolitických opatření

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V rámci tohoto předmětu studenti pochopí podstatu hospodářské politiky, seznámí se s jejími vybranými typy a vztahy mezi nimi, uvědomí si vliv hospodářské politiky na mikroekonomickou sféru (firmy, domácnosti), získají základní schopnosti zhodnocení aktuální hospodářské politiky, jejích hlavních problémů a dopadů dílčích změn v hospodářské politice.

Povinná literatura:

Kliková, Ch., Kotlán, I. (2012). Hospodářská politika. 3. vyd. Ostrava: SOKRATES. ISBN 978--80-86572. Beneš, J., Kvizda, M., Slaný A. (2003). Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-738-3. Slaný, A., Žák, M. (1999). Hospodářská politika. 1. vyd., Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-237-3.

Doporučená literatura:

Tomeš, Z. (2008). Hospodářská politika 1900-2007. Praha: C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-002-7. Šaroch, S. et al. (2002). Vybrané kapitoly z hospodářské politiky. Praha: VŠE. ISBN 80-245-0297-6. Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B, Jacquet, P., Pisani-Ferry, J. (2010). Economic Policy: Theory and Practice. New York, Oxford University Press. ISBN 978-0-19-532273-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Tržní a vládní selhání, změna pohledu na roli státu v ekonomice z pohledu jednotlivých ekonomických škol • Hospodářská politika, vliv institucí a očekávání na její podobu a účinnost • Prorůstová politika, stabilizační politika • Fiskální politika • Monetární politika • Zahraničně-obchodní politika • Politika ochrany hospodářské soutěže • Strukturální politika • Regionální politika • Politika zaměstnanosti • Politika přerozdělování • Sociální politika • Politika ochrany životního prostředí • Aplikace hospodářské politiky ve vybraných zemích (USA, Velká Británie, Švédsko, Japonsko, ČR)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku