156-0460/01 – Monetární teorie a politika (MTP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty schopností provádět monetární analýzu ve světle soudobé monetární teorie a praktické monetární politiky s využitím základních koncepcí a znalostí monetární ekonomie. Absolvování předmětu studentům umožní: - klasifikovat jednotlivé monetární teorie, - porovnat východiska a závěry hlavních teoretických přístupů, - diskutovat dopady změn monetárních veličin na makroekonomický sytém, - formulovat problémy monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice, - zhodnotit teoretická doporučení pro monetární politiku a jejich důsledky, - odhadnout účinky použití nástrojů monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět postihuje klíčové oblasti soudobé monetární teorie a politiky. Srovnává jednotlivé teorie poptávky po penězích a nabídky peněz, včetně jejich implikací pro různé režimy monetární politiky. Objasňuje přístupy k problematice vlivu peněz a monetárních procesů na očekávání ekonomických subjektů, cenovou hladinu, inflaci, produkt a další makroekonomické veličiny. Detailně analyzuje proces monetární politiky, její cíle, nástroje a transmisní mechanismy. Podává rovněž přehled vývoje měnové politiky v ČR a ve světě s důrazem na současné trendy.

Povinná literatura:

KULHÁNEK, L., MIRDALA, R. Peníze a finanční systém. In: POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN: 978-80-7400-152-9. REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2011. 558 s. ISBN: 978-80-7261-230-7. REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2012. 423 s. ISBN: 978-80-7261-240-6.

Doporučená literatura:

JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I. Peníze a platební styk. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 660 s. ISBN: 978-80-247-3893-2. JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 557 s. ISBN: 978-80-247-4516-9. KODERA, J. Měnová analýza. 2., upr. vyd. Praha : ASPI, 2007. 250 s. ISBN: 978-80-7357-298-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Peníze a úvěr v ekonomice 2. Vývoj forem peněz a platebního systému 3. Finanční systém, funkce a struktura finančních trhů 4. Bankovní systémy a historie bankovnictví 5. Centrální banka 6. Teoretické přístupy k poptávce po penězích 7. Tvorba peněz, proces nabídky peněz 8. Teorie úrokových sazeb 9. Cíle monetární politiky 10. Transmisní mechanismy monetární politiky 11. Nástroje monetární politiky 12. Cílování inflace a cílování peněžní zásoby 13. Strategie monetární politiky ECB 14. Finanční krize a monetární politika

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech na VŠB-TUO

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.