156-0464/01 – Rozvoj měkkých dovedností (RMD)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• rozvinout kompetenci k efektivní komunikaci • rozvinout kompetenci ke spolupráci • rozvinout kompetenci k výkonnosti • rozvinout kompetenci k samostatnosti • rozvinout kompetenci k řešení problémů • rozvinout kompetenci k proaktivnímu přístupu • rozvinout kompetenci k objevování a orientaci v informacích • rozvinout kompetenci k flexibilitě

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu budou studenti rozvíjet své měkké dovednosti za účelem zvýšení jejich produktivity v pracovním životě.

Povinná literatura:

BALCAR, J. (2018). Soft skills and their importance on the Czech labour market. SAEI, Vol. 55. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava. ISBN 978-80-248-4245-5 BALCAR, J., KNOB, S. (2016). Rozvoj měkkých kompetencí na základních, středních a vysokých školách. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3928-8, e-ISBN 978-80-248-3929-5. BALCAR, J., HOMOLOVÁ, E., KARÁSEK, Z. et al. (2011). Transferable competences across economic sectors: Role and importance for Employment at European level. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-79-20946-8.

Doporučená literatura:

PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. (2005). Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, ISBN 8024710749. REES, G., SMITH, P. (2017). Strategic Human Resource Management: An International Perspective. 2nd ed. Los Angeles: SAGE. ISBN 978-1-47396-931-5. SPENCER, L M., SPENCER, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. 1st ed. New York: Wiley. ISBN 047154809X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• efektivní komunikace • spolupráce • výkonnost • samostatnost • řešení problémů • proaktivní přístup • objevování a orientace v informacích • flexibilita

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
        Projekt Semestrální projekt  
Rozsah povinné účasti: 85% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.