156-0512/01 – Makroekonomická analýza A (MA A)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.Garant verze předmětuDr. Stefano Mainardi
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
MAI0038 Dr. Stefano Mainardi
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- navrhnout design výzkumu a realizovat jej tak, aby poskytoval relevantní výsledky - kriticky hodnotit relevanci dostupných empirických studií - vytvořit si vlastní data pro makroekonomickou i mikroekonomickou analýzu - vybrat vhodnou metodu sběru dat - posoudit reprezentativnost použitého vzorku - analyzovat data pomocí základních statistických testů v programu STATA - interpretovat výsledky analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha. De Vaus, David (2002). Surveys in social research. 5th ed. London: Routledge. ISBN 0-415-26857-5 Minot, N. (2009). Using STATA for Survey Data Analysis. International Food Policy Research Institute, Washington D.C.

Doporučená literatura:

Nussbaumer Knaflic, C. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. 1st ed. New York: Wiley. ISBN 1119002257.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

--------------------------------------

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Formulace teoretického nebo praktického problému Formulace teoretické hypotézy a souboru pracovních hypotéz Rozhodnutí o populaci a vzorku Pilotní studie (nejčastěji kvalitativní zkoumání, rešerše literatury) Rozhodnutí o technice sběru informací (pozorování, rozhovor, dotazník, analýza dokumentů a dat) Konstrukce nástrojů pro sběr informací (pozorovací archy, dotazník,…) Předvýzkum, resp. ověření nástroje sběru dat Sběr dat Analýza dat, interpretace výsledků a formulace závěrů Výzkumná zpráva a prezentace výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku