156-0524/01 – Monetární politika (MP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student will be able: - to explain role of the money in economy, - to define central bank and to describe its functions, goals and tools, - to understand inflation targeting - to explain role of CNB and ECB.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

The subject deals with key areas of contemporary monetary theory and policy. It compares theories of money demand and money supply, including their implications for different monetary policy regimes. It clarifies approaches to the issue of the impact of money and monetary processes on expectations of economic subjects, price level, inflation, product and other macroeconomic variables. It analyses the monetary policy process, its objectives, tools and transmission mechanisms. Also, it provides an overview of monetary policy developments in the Czech Republic and the world, with an emphasis on current trends.

Povinná literatura:

MISHKIN, F. S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 10th ed. Harlow: Pearson, 2013. 726 s. ISBN 978-0-273-76573-8. CECCHETTI, S.G. Money, banking, and financial markets. 3rd ed. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2011. 673 s. ISBN 978-0-07-122068-2.

Doporučená literatura:

HUBBARD, G. R. and A. P. O´BRIEN. Money, Banking, and the Financial System. 2nd ed. Boston : Pearson, 2014. 652 s. ISBN 978-1-292-00018-3. MISHKIN, F.S. Monetary policy strategy. Cambridge : MIT Press, 2007. 549 s. ISBN 978-0-262-13482-8. BOFFINGER, P. Monetary policy: goals, institutions, strategies, and instruments. Oxford: Oxford University Press, 2001. 454 s. ISBN 0-19-924856-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Pět projektů, diskuse na seminářích, bodové hodnocení.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historický vývoj bankovních institucí a role centrální banky. 2. Peníze, funkce peněz, měnové agregáty. 3. Elektronické peníze, jejich klasifikace, elektronické platební prostředky. 4. Finanční systém, finanční trhy, struktura finančního trhu, finanční zprostředkovatelé. 5. Poptávka po penězích, teoretické přístupy k poptávce po penězích. 6. Nabídka peněz, model multiplikace vkladů, exogenní a endogenní teorie nabídky peněz. 7. Úrokové sazby, jejich determinace, výnos do doby splatnosti, míra výnosnosti, teoretické přístupy k úrokové sazbě. 8. Centrální banka, její funkce, historie centrálního bankovnictví. 9. Nástroje monetární politiky (přímé, nepřímé), jejich využívání v ČR. 10. Monetární politika a její cíle, transmisní mechanismy monetární politiky 11. Cílování inflace, transmisní mechanismus, typy inflačních cílů, výhody a nevýhody, cílování inflace v ČR. 12. Regulace a dohled bankovního systému, jeho podstata, důvody existence, cíle a instituce, způsoby dohledu, regulace a dohled v ČR a EU. 13. Kapitálová přiměřenost, směrnice Basel I, II a III. 14. Závěrečné shrnutí kurzu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.