156-0525/01 – Ekonomie trhu práce B (LME B)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout především exaktní znalosti o problematice nezaměstnanosti a státních zásahů na trhu práce. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice. Teorie je vysvětlována z pozic klasické, neoklasické teorie, ale i jiných teorií. Kurz poskytne také znalosti o trhu práce v ČR realizované politice zaměstnanosti a o základních vývojových tendencích na trhu práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

The course provides especially the exact knowledge of unemployment and government´s interventions in the labour market. The subject explains the relation between the unemployment and other important economic phenomenons such as minimum wage, real wage, economic equilibrium. Theory is based on the classical, neoclassical approach but also on other theories. The course provides the knowledge of the European Union labour markets, too. Development of the EU integration process since the eighties and basic development tendencies in the labour market.

Povinná literatura:

LAYARD, Richard, Stephen NICKELL a Richard JACKMAN. Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market. 2. ed. New York: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-927917-9. GOTTVALD, Jaromír. Teorie nezaměstnanosti. Studijní text. Ostrava: EkF VŠB-TU. ŠIMEK, Milan. Politika zaměstnanosti. Studijní text pro kombinovanou formu studia. Ostrava: EkF VŠB-TU.

Doporučená literatura:

EHRENBERG, Ronald G. a Robert S. SMITH. Modern Labour Economics: Theory and Public Policy. 10th ed. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2009. ISBN 978-0-321-53896-3. FILER, Randall K., Daniel S. HAMERMESH a Albert E. REES. The Economics of Work and Pay. 6th ed. New York: Harper Collins, 1996. ISBN 0-673-99474-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu ve skupinách a jeho obhajoba formou prezentace výsledků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co určuje rovnovážnou nezaměstnanost? 2. Proč se nezaměstnanost mění, poptávkový a nabídkový šok. 3. Odbory a mzdová kolektivní jednání. 4. Jaký je vztah mezi reálnými mzdami a nezaměstnaností? 5. Jak ceny, daně a produktivita ovlivňují nezaměstnanost? 6. Jak chování lidí při hledání práce ovlivňuje nezaměstnanost? 7. Proč jsou některé skupiny pracovníků více nezaměstnané než jiné? 8. Migrace a mobilita pracovní síly. 9. Minimální mzda, determinanty mezd na trhu práce. 10. Faktory působící na vývoj trhu práce v ČR. 11. Proces řešení nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci na trhu práce a postavení politiky zaměstnanosti v tomto procesu. 12. Politika zaměstnanosti v ČR 13. Národní plán zaměstnanosti ČR 14. Předpokládaný vývoj na trhu práce v ČR a možnosti politiky zaměstnanosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku