156-0544/01 – Monetární politika B (MPB)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.Garant verze předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOM07 prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - interpretovat vše, co souvisí s problematikou monetární politiky, jejími teoretickými základy i praktickou realizací; - charakterizovat cíle a nástroje monetární politiky a vysvětlit jejich fungování, popsat podstatu a jednotlivé typy transmisních mechanismů; - uvést rozdíly v realizaci měnové politiky v různých transmisních mechanismech; - vysvětlit způsob rozhodování centrálních bankéřů při realizaci monetární politiky; - činit závěry ohledně praktické realizace monetární politiky a jejího vlivu na ekonomiku země (a na další hospodářské politiky). - obhajovat či kritizovat základní kroky monetární politiky realizované v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s aktuální problematikou měnové politiky ve světě i v České republice.

Povinná literatura:

KOMÁREK, Luboš a Martin MOTL. Behaviorální a fundamentální rovnovážný měnový kurz české koruny. Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 2, s. 147-166. ISSN 0032-3233. MANDEL, M. - TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice, 287 s. ISBN 200380-7261-094 -5 FRAIT, J. Mezinárodní peněžní ekonomie. 1996. ISBN 0-262-15047-6 KOMÁREK, L. Makroekonomické repetorium. Elektronická publikace KOMÁREK, Luboš a Ivana KUBICOVÁ. Možnosti identifikace bublin v české ekonomice. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 2, s. 164-183. ISSN 0032-3233.

Doporučená literatura:

HLAVÁČEK, Michal a Luboš KOMÁREK. Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 3, s. 326-342. ISSN 0032-3233. HOŠEK, Jan, Luboš KOMÁREK a Martin MOTL. Měnová politika a cena ropy. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 1, s. 22-46. ISSN 0032-3233. KOMÁREK, Luboš, Kamila KOPRNICKÁ a Petr KRÁL. Dlouhodobá reálná apreciace jako fenomén ekonomické konvergence. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 1, s. 70-91. ISSN 0032-3233. KOMÁREK, Luboš a Filip ROZSYPAL. Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank. Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 3, s. 383-404. ISSN 0032-3233.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

...........................................

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

........................................

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.