156-0558/02 – Deskriptivní ekonomie (DEK)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA364 Ing. Emil Adámek, Ph.D.
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, práce se statistickými údaji, primární a sekundární zdroje dat. 2. Komparace ekonomického systému (česká ekonomika před rokem 1989 a v současnosti): centrálně plánované hospodářství v Československu, měnová politika a zahraniční obchod, transformační proces. 3. Populační vývoj v ekonomických souvislostech (ČR ve srovnání s Evropou): stručný úvod do ekonomické demografie, populační vývoj v kontextu ekonomického vývoje, projekce populačního vývoje a demografické stárnutí, jeho dopad na ekonomiku. 4. Lidský kapitál a pracovní síla: vzdělanost české populace, zaměstnanost a nezaměstnanost ČR ve srovnání s Evropou, vývoj na trhu práce od 90. let, souvislosti s ekonomickým vývojem. 5. Životní úroveň a kvalita života: vymezení a měření životní úrovně, hospodaření českých domácností, příjmová nerovnost a chudoba (ČR ve srovnání s Evropou), zabezpečení ve stáří a nemoci, 6. Důchodové a zdravotní zabezpečení v ČR, systémy důchodového zabezpečení, systém financování důchodů, typy důchodů, vazba na tvorbu a přerozdělování HDP. 7. Zdravotnictví a zdravotní péče, systém zdravotního pojištění, financování zdravotní péče v systému přerozdělování HDP, výdaje, mezinárodní srovnání, zdraví, zdravotnická zařízení, zřizovatelé, soukromé výdaje na zdravotní péči v systému. 8. Stav životního prostředí v ČR, souvislosti s ekonomickým vývojem a dopad na ekonomiku a populaci, srovnání se zahraničím, druhy znečištění, staré ekologické zátěže, vývoj emisí a imisí u různých druhů znečištění v ČR a v Evropě. 9. Makroekonomický vývoj: vývoj produkce národního hospodářství, nominální a reálný hrubý domácí produkt, tvorba HDP, měření HDP, odvětvová struktura NH, ekonomická úroveň, mezinárodní srovnání. 10. Zahraniční obchod a platební bilance, vztah ZO k HDP, struktura obchodní bilance, ZO – teritoriální, komoditní, vývoj ZO od roku 1990 dosud, bilance služeb, platební bilance, vývoj a vazby. 11. Vnější vztahy, principy vnější hospodářské politiky, otevřenost ekonomiky, faktory ovlivňující otevřenost ekonomiky, nástroje zahraniční obchodní politiky, obchodní nástroje autonomní a konvenční. 12. Úloha a poslání ČNB v ekonomice, cíle ČNB, cenová stabilita vs. inflace, vývoj kurzu koruny. 13. Makroekonomický vývoj - veřejné finance, soukromé a veřejné statky, veřejné rozpočty, příjmy a výdaje, mandatorní a quasi-mandatorní výdaje, státní rozpočet, veřejný dluh. 14. Vzdělání a školství, systém vzdělávání v ČR, vývoj českého školství po roce 1990, vzdělanost české populace, mezinárodní srovnání, regionální rozdíly, vývoj vysokého školství, financování veřejného školství v ČR a ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Na základě požadavků vyučujícího.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku