156-0577/02 – Monetární ekonomie (MOE)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.Garant verze předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
KOM07 prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět poskytuje studentům teoretické základy nutné pro porozumění monetární teorie a soudobé monetární politiky. Studenti budou po absolvování předmětu schopni: - popsat a vysvětlit hlavní kanály transmisního mechanismu monetární politiky, jejichž prostřednictvím monetární politika reálně působí na ekonomiku; - vysvětlit konvenční a nekonvenční monetární politiku; - definovat monetární politiku v měnové unii a mimo měnovou unii; - použít modely pro analýzu monetární politiky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Monetární ekonomie poskytuje orientaci v soudobé monetární ekonomii. Úvodní témata jsou věnována významu peněz v tržní ekonomice, modernímu monetárnímu systému a konvenčním nástrojům a transmisi měnové politiky. Dále je věnována pozornost nekonvenční měnové politice a jejím formám, ražebnému, nezávislosti a transparentnosti centrálních bank. Diskutovány jsou jednotlivé měnově-politické režimy, měnová politika v podmínkách nejistoty a souvislosti s cenami aktiv a finanční stabilitou. Následující část je zaměřena na měnovou politiku v měnové unii a mimo ni. Dále je poskytnut úvod do modelů k analýze měnové politiky a v závěru jsou diskutovány otázky měnové politiky ČNB.

Povinná literatura:

WALSH, C. E. Monetary Theory and Policy. 4th Ed. Cambridge: MIT Press, 2017. 661 s. ISBN: 978-0-262-03581-1. MAHADEVA L., STERNE G. Monetary policy framework in a global context. London: Routledge, 2000. 688 s. ISBN: 0-415-22618-X.

Doporučená literatura:

O'BRIEN, D. P. The development of monetary economics: a modern perspective on monetary controversies. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2007. 265 s. ISBN: 978-1-84720-260-4. CLAASSEN, E.-M. Global monetary Economics. Oxford University Press, 1996. 323 s. ISBN: 0-19-877464-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úloha peněž v tržní ekonomice 2. Podstata moderního monetárního systému 3. Konvenční měnová politika 4. Transmise měnové politiky 5. Nekonvenční měnová politika 6. Ražebné a fiskální dominance 7. Nezávislost, transparence a zodpovědnost centrálních bank 8. Měnově-politické režimy (inflační cílování, měnové cílování, cílování měnového kurzu) 9. Měnová politika a měnový kurz 10. Měnová politika v podmínkách nejistoty 11. Měnová politika, ceny aktiv a finanční stabilita 12. Měnová politika v/mimo měnovou unii 13. Modely pro analýzu měnové politiky 14. Měnová politika České národní banky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou testu v polovině semestru a závěrečného testu. Podle TUO_VP_07_004 "STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO STUDIUM V MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH".

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance FIN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.