156-0579/01 – Ekonomický růst a rozvoj (ERR)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- pochopení modelů ekonomického růstu (Solowův model, nová teorie růstu) - pochopení rozdílů mezi proximitními a fundamentálními faktory ekonomického růstu zemí - schopnost vysvětlit příčiny rozdílů v ekonomické úrovni zemí, jak z hlediska historického vývoje, tak z hlediska současných problémů - schopnost popsat a vysvětlit vliv geografických, kulturních a institucionálních faktorů ekonomického růstu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení teorií ekonomického růstu a rozvoje a na jejich aplikaci na konkrétních datech jednotlivých zemí. Nejdříve je rozebrán neoklasický Solowův model s jeho praktickou aplikací, následně pak modely nové teorie růstu, kde se především jedná o rozšíření kapitálu o lidský kapitál a dále o endogenizaci technologického pokroku. Kromě tradičních proximitních faktorů ekonomického růstu se předmět dále zabývá fundamentálními faktory ekonomického růstu, mezi které patří path dependence, instituce, kultura a geografické faktory.

Povinná literatura:

ACEMOGLU, D. Introduction to Modern Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2009. ISBN: 978-0-691-13292-1. CAMERON, R. and Larry NEAL. A Concise Economic History of the World. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN: 9780199989768. VAN DEN BERG, H. Economic Growth and Development. London: World Scientific Publishing Co., 2017. 978-981-4733-33-5.

Doporučená literatura:

BAUMOL, W. J., LITAN, R. E. and Carl J. SCHRAMM. Good Capitalism, Bad Capitalism and the Economics of Growth and Prosperity. New Haven: Yale University Press, 2007. ISBN: 978-0-300-10941-2. RODRIK, D. One Economics, Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton: Princeton University Press, 2007. ISBN: 13 978-0-691-12951-8. WEIL, D. N. Economic Growth. 3rd ed. Harlow: Pearson, 2013. ISBN: 9780273775348.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vysvětlení pojmů ekonomický růst a rozvoj, chronologie vývoje teoretických proudů zabývajících se ekonomickým růstem a jejich základní popis; Solowův model. 2. Nová teorie růstu - Modely s rozšířenou definicí kapitálu: AK modely, Externality kapitálu (Romer 1986), modely s akumulací lidského kapitálu (Robert E. Lucas 1988) a model Mankiw, Romer and Weil (1992). 3. Nová teorie růstu - Modely s endogenizací technologického pokroku: Paul M. Romer (1990), R&D modely, modely „Schumpeterovského“ růstu. 4. Proximitní (lidský a fyzický kapitál, technologický pokrok) versus fundamentální faktory ekonomického růstu – path dependence, geografické faktory, kultura, instituce. 5. Path dependence, 3 epochy ekonomického vývoje (Malthusiánská past, průmyslová revoluce, „Great Divergence“). 6. Ekonomická historie Evropy, Afriky, Ameriky a Asie do 20. století. 7. 20. století – dosud: Great Divergence - století rychlých změn v ekonomické vyspělosti a růstu regionů. Charakteristika příčin těchto změn. Charakteristika a porovnání ekonomického vývoje a dlouhodobého růstu vyspělých ekonomik, rozvíjejících se ekonomik a chudých ekonomik 8. 20. století – dosud: Great Divergence - pokračování 9. Geografické faktory ekonomického růstu - Příroda a přírodní podmínky jako fundamentální faktor ekonomické vyspělosti a růstu, modely. 10. Modely vlivu kultury na dlouhodobý ekonomický růst a rozvoj. 11. Politická ekonomie růstu. Instituce, politické režimy a jejich vliv na dlouhodobý ekonomický růst. 12. Modely vlivu příjmové nerovnosti a chudoby na ekonomický růst a rozvoj. 13. Problémy současnosti a jejich dopad na další ekonomický vývoj: globalizace a ekonomický rozvoj; Teorie vlivu globalizace na ekonomický růst rozvojových zemí. 14. Globální řešení problematiky ekonomického rozvoje, efektivnost rozvojové pomoci – instituce, politiky, cíle, nástroje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy IA P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.