156-0580/01 – Aplikovaná ekonometrie (APE)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAD0012 Ing. Ondřej Badura, Ph.D.
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
BRI0043 doc. Ing. Zuzana Schwidrowski, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aplikovat ekonometrické metody na reálné problémy. Důraz je kladen na perspektivu profesionálních uživatelů ekonometrie a ilustruje, jak empiričtí výzkumníci uvažují a aplikují metody ekonometrie. Cílem je vybavit studenty širokými a přísnými nástroji, které by jim umožnily (i) provádět nezávislou ekonometrickou analýzu problémů, se kterými se mohou setkat ve své práci, a (ii) tam, kde je to vhodné, vypracovat doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Wooldridge, J. M. (2016), Introductory Econometrics: A Modern Approach (6th edition), Cengage Learning, Inc.

Doporučená literatura:

Acock, A. C. (2018), A Gentle Introduction to Stata, 6th edition, A Stata Press Publication. Heiss, F. (2016), Using R for Introductory Econometrics, 1st edition. This textbook is compatible with "Introductory Econometrics" by J. M. Wooldridge in terms of topics, organization, terminology and notation. Verbeek, M. (2017), A Guide to Modern Econometrics, Wiley Publisher.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky na kurz zahrnují aktivní účast na seminářích a domácí práce, prezentaci v učebně, průběžný zápočet, závěrečný zápočet a krátký referát. Výuka bude založena na: (1) aktivní účasti na cvičeních a domácích pracích (15 %); (2) individuální nebo společná prezentace malých skupin (15 %); (3) průběžný zápočet (20 %) a (4) závěrečný zápočet(50 %).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonometrie a programu Stata, a její užívání pro popisné statistiky. 2. Metoda nejmenších čtverců, lineární regrese a vlastnosti estimátoru OLS. 3. Věrohodnost odhadu, testování hypotéz, chyby měření a zpětné vazby v přítomnosti stochastických proměnných. 4. Interpretace a porovnávání modelů (včetně kritérií selekce modelů). 5. Základy prognózování a simulace. 6. Heteroskedasticita a autokorelace. 7. Zásady analýzy časových řad a volatility (modelování kondicionální střední a variance). 8. Endogenita, odhad pomocí metody instrumentálních proměnných. 9. Logit a probit modely. 10. Multinomiální modely a modely uspořádaných odpovědí. 11. Celočíselná data (Poissonův regresní model, negativní binomický model, obecná celočíselná regrese), „duration“ data. 12. Tobit modely (proměnné s neúplnými daty: censored), efekty zacházení (treatment effects). 13. Lineární modely panelových dat: fixní a náhodné efekty. 14. Lineární modely panelových dat: statické a dynamické modely, neúplné panely (/attrition), testy nestacionarity a kointegrace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Na základě požadavků vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S01) Ekonomický rozvoj P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.