156-0901/02 – Teorie hospodářské politiky (THP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat hospodářskou politiku, její cíle, nástroje a nositele - porovnat teoretické přístupy ekonomických škol k hospodářské politice - charakterizovat typy hospodářské politiky - aplikovat a vyhodnotit vliv hospodářskopolitických opatření na reálnou ekonomiku - na základě teorií formulovat doporučení pro změny hospodářské politiky v ČR

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnutí pokročilých znalostí z té oblasti hospodářské politiky, která se zabývá tvorbou a aplikacemi běžných hospodářsko-politických opatření při naplňování národohospodářských cílů a jejich účinnosti.

Povinná literatura:

Dornbush, R., Fisher, S.: Makroekonomie. Praha. SPN a Nadace Economics 1994. Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava. Sokrates 2003. Musgrave, R.A. - Musgrave, P.B.: Veřejné finance v teorii a v praxi. Finance a úvěr, příloha, 1992-1993. Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika. Praha. C. H. Beck 1999. Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a mezinárodní komparace. Praha. VŠE 1994. Urban, L.: Praktická hospodářská politika. Praha. VŠE 1995. Žák, M., Němcová, I.: Hospodářská politika. Praha. Grada Publishing 1997. Žák, M. a kol.: Hospodářská politika II. Praha. VŠE 2000.

Doporučená literatura:

Dornbush, R., Fisher, S.: Makroekonomie. Praha. SPN a Nadace Economics 1994. Kliková, Ch. - Kotlán, I.: Hospodářská politika. Ostrava. Sokrates 2003. Musgrave, R.A. - Musgrave, P.B.: Veřejné finance v teorii a v praxi. Finance a úvěr, příloha, 1992-1993. Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika. Praha. C. H. Beck 1999. Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a mezinárodní komparace. Praha. VŠE 1994. Urban, L.: Praktická hospodářská politika. Praha. VŠE 1995. Žák, M., Němcová, I.: Hospodářská politika. Praha. Grada Publishing 1997. Žák, M. a kol.: Hospodářská politika II. Praha. VŠE 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické a metodické základy teoretické hospodářské politiky. Regulativní a systémotvorná hospodářská politika. Cíle, nástroje a nositelé hospodářské politiky. Hospodářsko-politické rozhodování. Informace a hospodářská politika. Tvorba regulativní hospodářské politiky, její východiska. Hlavní součásti regulativní hospodářské politiky: monetární politika, fiskální politika, vnější měnová a obchodní politika, důchodová politika. Hospodářská politika systémotvorná, její principy, cíle, nástroje. Význam teoretické hospodářské politiky pro praktickou hospodářskou politiku. Teoretické zdroje formování hospodářské politiky. Vývoj a cíle hospodářské politiky. Koncepční přístupy k hospodářské politice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.