156-0903/01 – Teorie protimonopolní regulace (TPM)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 90+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Teorie protimonopolní regulace, jejíž moderní poznatky se objevují na konci 19. a začátku 20. století, je ukázat studentům způsoby,kterými je možno zmírňovat negativní dopady nedokonalé konkurence na ekonomickou efektivnost země. Proto se předmět soustřeďuje na rozvoj teorie i praktické politiky ochrany trhu a koncepční představy o uspořádání soutěžní ekonomiky. Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - samostatně analyticky myslet o podstatě hospodářské politiky - chápat smysl a podstatu jednotlivých nástrojů hospodářské politiky - pochopit a analyzovat konkurenci - kriticky analyzovat a zhodnotit hospodářskou soutěž v České republice a EU

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Podstata a hlavní cíle politiky hospodářské soutěže. Rozvoj teorie i praktické politiky ochrany trhu. Koncentrace a monopolizace ekonomiky. Koncepční představy o uspořádání soutěžní ekonomiky. Příčiny a formy omezování hospodářské soutěže. Diagnostika funkčnosti hospodářské soutěže. Statičnost a dynamičnost konkurence.Nástroje politiky hospodářské soutěže. Zákazy kartelů, dohled nad zneužíváním dominantního postavení na trhu, kontrola fúzí. Historie a konkrétní podoba antimonopolní politiky, její zákonná úprava. Hospodářská soutěž v Evropské unii. Ochrana hospodářské soutěže v ČR.

Povinná literatura:

AUDRETSCH D. B. Industrial Policy and Competitive Advantage. An Elgar Reference Collection. UK, USA 1998. PELC V. Hospodářská soutěž. Praha. Grada Publishing 1995. RAUS D., NERUDA R. Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU. BRNO : CP BOOKS, 2005 SCOTT R. H.,NIGRO N. Principles of Economics. N. Y.: Macmillan Publishing 1988. Aktuální příspěvky v časopise Politická ekonomie a Prague Economic Papers.

Doporučená literatura:

KASAN J. a FIBÍROVÁ J. Cenová politika a ochrana trhu. Praha. VŠE 1992. ROBINSONOVÁ C. Ekonómia nedokonalej konkurencie. Bratislava. Pravda 1987. ZEMPLINEROVÁ A. Monopol v centrálně řízené ekonomice. VP č. 33. Praha. EÚ ČSAV 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podstata a hlavní cíle politiky hospodářské soutěže. Rozvoj teorie i praktické politiky ochrany trhu. Koncentrace a monopolizace ekonomiky. Koncepční představy o uspořádání soutěžní ekonomiky. Příčiny a formy omezování hospodářské soutěže. Diagnostika funkčnosti hospodářské soutěže. Statičnost a dynamičnost konkurence.Nástroje politiky hospodářské soutěže. Zákazy kartelů, dohled nad zneužíváním dominantního postavení na trhu, kontrola fúzí. Historie a konkrétní podoba antimonopolní politiky, její zákonná úprava. Hospodářská soutěž v Evropské unii. Ochrana hospodářské soutěže v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2006/2007 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.