156-0904/01 – Konkurenceschopnost země a její ekonomický růst (KzER)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI30 prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 90+0
kombinovaná Zkouška 90+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout studentům doktorského studia oboru Ekonomie znalosti z té oblasti hospodářské politiky, která se týká konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a její provázanosti s ekonomickým růstem. Současné pojetí konkurenceschopnosti zahrnuje do tohoto pojmu veškeré aspekty tržního výkonu (ať již na úrovni podniku nebo státu), kvalitu výrobků, schopnost inovovat, schopnost přizpůsobovat se rychle měnícím se podmínkám na trhu, dostupnost potřebné infrastruktury, kvalitu institucionálního prostředí apod. Konkurenceschopnost proto bude posuzována z těchto mnoha možných aspektů. Podrobně také budou diskutovány faktory, ovlivňující konkurenceschopnost země a její ekonomický růst.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům doktorského studia oboru Ekonomie znalosti z té oblasti hospodářské politiky, která se týká konkurenceschopnosti jednotlivých zemí a její provázanosti s ekonomickým růstem. Současné pojetí konkurenceschopnosti zahrnuje do tohoto pojmu veškeré aspekty tržního výkonu (ať již na úrovni podniku nebo státu), kvalitu výrobků, schopnost inovovat, schopnost přizpůsobovat se rychle měnícím se podmínkám na trhu, dostupnost potřebné infrastruktury, kvalitu institucionálního prostředí apod. Konkurenceschopnost proto bude posuzována z těchto mnoha možných aspektů. Podrobně také budou diskutovány faktory, ovlivňující konkurenceschopnost země a její ekonomický růst.

Povinná literatura:

1.AMABLE B. Diversity of Modern Capitalism. Oxford: Oxford University Press, 2003. ISBN 0-19-926113-X (hbk) 2.BLANCHARD, O. The Economic Future of Europe. Cambridge, MA: NBER, 2004 (Working Paper No. 10310). Dostupné na http://www.nber.org/papers/w10310. 3.GLAESER, E. L., LA PORTA, R., LOPEZ DE SILANES, F. a SHLEIFER, A. Do Institutions Cause Growth? Cambridge, MA: Harvard University, 2004. Dostupné na http://www.nber.org/papers/W10568 4.KOLEKTIV CES VŠEM, NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009. Praha: Linde, 2010. 460 s. ISBN 978-80-86131-87-0 5.OECD Information Technology Outlook. Dostupné na http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_2649_33757_37486858_1_1_1_1,00.html 6.PORTER M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990. 7.RASMUSSEN P. N. A DELORS J. The New Social Europe. Available www.pes.org, 2007 8.SLANÝ A. a kol. Konkurenceschopnost České ekonomiky (vývojové trendy). Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4157-9 9.SLANÝ A. a kol. Konkurenceschopnost, růstová výkonnost a stabilita české ekonomiky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 181 s. ISBN 978-80-210-5656-5

Doporučená literatura:

1.KADEŘÁBKOVÁ A. a kol. Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. 1. vyd. Praha: Linde, 2005. 169 s. ISBN 80-86131-64-5. 2.KADEŘÁBKOVÁ A. a kol. Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2006-2007. 1. vyd. Praha: Linde, 2007. 169 s. ISBN 80-86131-64-5. 3.KADEŘÁBKOVÁ A. a kol. Růst, stabilita a konkurenceschopnost II: aktuální problémy české ekonomiky při vstupu do EU. Praha: Linde s.r.o., 2004. 4.KADEŘÁBKOVÁ A. a kol. Růst, stabilita a konkurenceschopnost III.(Česká republika v globalizované a znalostní ekonomice). Praha: Linde s.r.o., 2007. ISBN 978-80-86131-71-9 5.PORTER M. E. Konkurenční výhoda. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-12-0 6.SLANÝ A. a kol. Faktory konkurenceschopnosti (komparace zemí V-4). Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4455-5. Aktuální příspěvky na téma konkurenceschopnost v časopise Politická ekonomie a Prague Economic Papers.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Písemné vypracování projektu a jeho obhajoba v rámci zkoušky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Co je konkurenceschopnost? Současné pojetí konkurenceschopnosti. Kvalita výrobků jako faktor konkurenceschopnosti. Inovace jako základ konkurenceschopnosti státu. Dostupnost potřebné infrastruktury a její vliv na konkurenceschopnost státu. Vliv kvality institucionálního prostředí na konkurenceschopnost země. Možnosti měření konkurenceschopnosti. Konkurenceschopnost země a její ekonomický růst.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V055) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.