156-0905/01 – Mezinárodní měnové a finanční vztahy (MMFV)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 30+0
kombinovaná Zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen po absolvování předmětu: - interpretovat vše, co souvisí s problematikou mezinárodních měnových a finančních vztahů, monetární politiky prováděné v prostředí otevřené ekonomiky, jejími teoretickými základy i praktickou realizací; - vysvětlit vzájemné vazby mezi HDP, měnovým kurzem, mírou inflace, úrokovou sazbou peněžních trhu apod.; - charakterizovat jednotlivé režimy měnových kurzů; - kriticky hodnotit proces měnové integrace v Evropě; - činit závěry ohledně praktické realizace monetární politiky v otevřené ekonomice a jejího vlivu na ekonomiku země (a na další hospodářské politiky).

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

Balassa, B. The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal. Journal of Political Economy, 1964, vol. 72, s. 584-596. Dědek, O. Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru. Praha: C. H. Beck, 2008. De Grauwe, P. International Money, Post-War Trends and Theories. Oxford: Oxford University Press, 1989. De Grauwe, P. The Economics of Monetary Integration. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. Eichengreen, B. Globalizing Capital: A History of the International Monetary System. 2nd. ed. Princeton: Princeton University Press, 2008. Kothari, V. Securitization: The Financial Instrument of the Future. Singapore: John Wiley and Sons, 2006. Krugman, P. R., M. Obstfeld and J. Melitz. International Economics: Theory and Policy. 9th ed. Harlow: Pearson Addison-Wesley, 2012. Kučerová, Z. Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na ekonomiky tranzitivních zemí střední a východní Evropy. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, č. 3/2005. Lacina, L. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C. H. Beck, 2007. Mishkin, F. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. 9th ed. Pearson Addison Wesley, 2010.

Doporučená literatura:

Handa, J. Monetary Economics. London: Routledge, 2000. Kates, S. Macroeconomic Theory and Its Failings: Alternative Perspectives on the Global Financial Crisis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010. Klein, M. W. and J. C. Shambaugh. Exchange Rate Regimes in the Modern Era. Cambridge: MIT Press, 2009. Mishkin, F. S. Monetary Policy Strategy. Cambridge: MIT Press, 2009. Mulhearn, Ch. a R. V. Howard. The Euro: Its Origins, Development and Prospects. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008. Rothbard M. The Mystery of Banking. Eastbourne: Terra Libertas, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student je povinen zpracovat seminární práci a obhájit ji jako součást ústní zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Klasifikace režimů měnových kurzů, měnový výbor, dolarizace, historický vývoj, možnosti monetární politiky. Teorie devizového kurzu, podmínka úrokové parity, současná rovnováha na devizovém a peněžním trhu. Výstup a měnový kurz v krátkém období, model DD-AA, hospodářská politika v modelu DD-AA. Režim fixního kurzu, intervence na devizových trzích, jejich sterilizace. Zákon jedné ceny, teorie parity kupní síly, reálný a nominální kurz, Balassův-Samuelsonův model. Vývoj mezinárodního měnového systému. Měnová integrace v Evropě a ve světě. ERM II – historie, pravidla fungování, praxe. Teorie optimální měnové oblasti, tradiční a moderní verze, hypotéza endogenního charakteru kritérií optimální měnové oblasti vs. hypotéza specializace. Integrace finančních trhů, teorie a možnosti empirického zkoumání. Sekuritizace, originate-to-distribute model a finanční krize.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.