156-0906/01 – Hospodářská politika (HP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.Garant verze předmětuprof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
KUC20 doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
MAC402 doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 30+0
kombinovaná Zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zaměření se zejména na praktickou hospodářskou politiku a její uplatňování v podmínkách České republiky a Evropské unie podle soudobých konceptů. Kurz navazuje na Hospodářskou politiku B a C z magisterského stupně studia a především syntetizuje poznatky z teoretických předmětů doktorského studia v oboru Ekonomie, zejména doplňuje předmět Teorie hospodářské politiky, Monetární teorie a Teorie protimonopolní regulace. Podstatnou součástí kurzu je jednak politologicko-právní náhled na praktickou hospodářskou politiku (podstata hospodářsko-politického rozhodování v kontextu teorie časové nekonzistence, teorie racionálních očekávání, vládního selhání a vlivu zájmových skupin), dále pak rozbor jednotlivých modelových konceptů, ve kterých byla uplatňována praktická hospodářská politika v jednotlivých zemích.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-37-4. SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Praha: C .H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. Časopisy Politická ekonomie, Finance a úvěr (2010-2012)

Doporučená literatura:

KOTLÁN, Igor a kol. Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné konzultace zpracovaného příspěvku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výuka probíhá formou individuálních konzultací k vybraným tématům hospodářské politiky souvisejících se zaměřením disertační práce. Podmínkou je předložení příspěvku, který bude zaslán do recenzního řízení ve vědeckém časopise.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2016/2017 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.