156-0912/01 – Ekonomie trhu práce (ETP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
PYT005 doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o problematice nezaměstnanosti, faktorech, které ovlivňují rovnovážnou nezaměstnanost a ukázat proč se mění. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice, flexibilita trhu práce, institucionální prostředí a politika zaměstnanosti. Teorie je vysvětlována z pozic neoklasické teorie, ale i jiných teoretických přístupů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

CAHUC Pierre, Stéphane CARCILLO and André ZYLBERBERG. Labour Economics. 2nd Edition. Cambridge, MA, MIT Press, 2014. ISBN 978-0-26-202770-0. LAYARD Richard, Stephen NICKELL and Richard JACKMAN. Unemployment. 2nd Edition. Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-927917-3. ZIMMERMANN Klaus F., Thomas BAUER. The Economis of Migration. Volume I – IV. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. ISBN 1-85898-756-3.

Doporučená literatura:

BORJAS, George J. Labor Economics. 7th Edition. McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1-259-25236-5. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. 12th Edition. Theory and Public Policy. London: Routledge, 2015. ISBN 978-0-13-346278-4. FLEK Vladislav. Anatomy of the Czech Labour Market. Prague: The Karolinum Press, 2007. ISBN 978-80-246-1316-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie nezaměstnanosti. Neoklasická teorie nezaměstnanosti. Koncept nedobrovolné nezaměstnanosti. Phillipsova křivka. Monetarismus a nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti. Hypotéza racionálních očekávání a trh práce. Ekonomie strany nabídky: podněty k práci. Rakouská ekonomie. Nová keynesovská makroekonomie. 2. Teorie lidského kapitálu. Ekonomický způsob pohledu na chování – lidský kapitál. Teorie signalizace. Vzdělanostní společnost a trh práce. Vzdělání a mzdové rozdíly, návratnost vzdělání. 3. Konkurenční rovnováha na trhu a mzdové rozdíly, Hedonistická teorie mezd. Determinanty mezd. Faktory ovlivňující výši peněžní odměny. Multifaktorový model determinace výdělků. 4. Teorie migrace a trh práce. Determinanty migrace; efektivita a integrace cizinců; ekonomické dopady migrace, mobilita na trhu práce. 5. Flexibilita trhu práce a jeho rovnováha. Flexibilita na straně nabídky. Flexibilita na straně poptávky. 6. Teorie hledání práce a zaměstnatelnost na trhu práce. Koncept zaměstnatelnosti. Modely hledání zaměstnání. Způsoby hledání zaměstnání. Délka nezaměstnanosti, toky na trhu práce, determinanty délky nezaměstnanosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0311D050003) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0311D050003) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0311D050003) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0311D050003) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.