156-9501/01 – Teorie hospodářské politiky (EPT)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 30+0
kombinovaná Zkouška 30+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat hospodářskou politiku, její cíle, nástroje a nositele - porovnat teoretické přístupy ekonomických škol k hospodářské politice - charakterizovat typy hospodářské politiky - aplikovat a vyhodnotit vliv hospodářskopolitických opatření na reálnou ekonomiku - na základě teorií formulovat doporučení pro změny hospodářské politiky v ČR - kurz navazuje na Hospodářskou politiku B a C z magisterského stupně studia a doplňuje poznatky z dalších předmětů doktorského studia v oboru Ekonomie, zejména Hspodářské politiky, Monetární teorie a Teorie protimonopolní regulace

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je poskytnutí pokročilých znalostí z té oblasti hospodářské politiky, která se zabývá tvorbou a aplikacemi běžných hospodářsko-politických opatření při naplňování národohospodářských cílů a jejich účinnosti.

Povinná literatura:

KLIKOVÁ, Christiana, Igor KOTLÁN a kol. Hospodářská politika: 3. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2012. ISBN 978-80-86572-76-5 ŽÁK, Milan. Hospodářská politika. Praha: VŠEM, 2006. ISBN80-86730-04-2. URBAN, Luděk et al. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-01-7. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-628-4. Dornbush, R., Fisher, S.: Makroekonomie. Praha. SPN a Nadace Economics 1994. Musgrave, R.A. - Musgrave, P.B.: Veřejné finance v teorii a v praxi. Finance a úvěr, příloha, 1992-1993. Slaný, A., Žák, M.: Hospodářská politika. Praha. C. H. Beck 1999. Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a mezinárodní komparace. Praha. VŠE 1994. Urban, L.: Praktická hospodářská politika. Praha. VŠE 1995. Žák, M., Němcová, I.: Hospodářská politika. Praha. Grada Publishing 1997. Žák, M. a kol.: Hospodářská politika II. Praha. VŠE 2000.

Doporučená literatura:

SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Praha: C .H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. Časopisy Politická ekonomie, Finance a úvěr (2010-2012) DVOŘÁK, Petr. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C.H.BECK, 2008. ISBN 978-80-7400-075-1 CES VŠEM, NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-910-6 NĚMCOVÁ, Ingeborg a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-462-2. ŠAROCH, Stanislav et al. Vybrané kapitoly z hospodářské politiky. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0297-6. KLIKOVÁ Christiana a kol. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu do Evropské unie. Karviná: OPF SU, 2011.ISBN 978-80-7248-730-1 KOTLÁN, Igor et al. Hospodářská politika v praxi. Ostrava: VŠB-TUO, 1999. LIĎÁK, Ján a Viera KOGANOVÁ. Politológia pre ekonomov. 2. dopl. vyd. Bratislava: SOFA, 2000. ISBN 80-85752-49-2. MLČOCH, Lubomír. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1029-9. SOJKA, Milan. Milton Friedman-svět liberální ekonomie. Praha: Epocha, 1996. ISBN 80-902129-2-1. SOJKA, Milan. J. M. Keynes a současná ekonomie. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN 80-7169-827-X. SOJKA, Milan. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-21-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické a metodické základy teoretické hospodářské politiky. Regulativní a systémotvorná hospodářská politika. Cíle, nástroje a nositelé hospodářské politiky. Hospodářsko-politické rozhodování. Informace a hospodářská politika. Tvorba regulativní hospodářské politiky, její východiska. Hlavní součásti regulativní hospodářské politiky: monetární politika, fiskální politika, vnější měnová a obchodní politika, důchodová politika. Hospodářská politika systémotvorná, její principy, cíle, nástroje. Význam teoretické hospodářské politiky pro praktickou hospodářskou politiku. Teoretické zdroje formování hospodářské politiky. Vývoj a cíle hospodářské politiky. Koncepční přístupy k hospodářské politice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.