156-9513/02 – Měnová politika a vnější vztahy (MPVV)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.Garant verze předmětuprof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
KOM07 prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. MBA M.Sc.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubení znalostí o tradičních a soudobých přístupech k teorii peněz a o jejich implikacích pro monetární politiku. Předmět je zaměřen také na komparaci strategií monetární politiky, konvenčním a nekonvenčním formám měnové politiky. Předmět rovněž prohlubuje znalosti o problematice soudobých mezinárodních ekonomických vztahů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

1. Komparace teoretických přístupů k teorii peněz. 2. Evidence vztahů peníze, cenová hladina, output. 3. Peníze a veřejné finance. 4. Diskrétní politika a časová nekonzistence. 5. Nová keynesiánská monetární ekonomie. 6. Nekonvenční formy monetární politiky. 7. Monetární politika v otevřené ekonomice. 8. Mezinárodní ekonomické vztahy a mezinárodní finance.

Povinná literatura:

MAHADEVA Lavan and Gabriel STERNE. Monetary Policy Framework in a Global Context. London: Routledge, 2000. 688 s. ISBN: 0-415-22618-X. PEARCE, Robert. The Development of International Business. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 168 s. ISBN: 978 1 78643 997 0. WALSH, Carl E. Monetary Theory and Policy. 4th Ed. Cambridge: MIT Press, 2017. 661 s. ISBN: 978-0-262-03581-1.

Doporučená literatura:

MAHADEVA Lavan and Gabriel STERNE. Monetary Policy Framework in a Global Context. London: Routledge, 2000. 688 s. ISBN: 0-415-22618-X. PEARCE, Robert. The Development of International Business. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. 168 s. ISBN: 978 1 78643 997 0. WALSH, Carl E. Monetary Theory and Policy. 4th Ed. Cambridge: MIT Press, 2017. 661 s. ISBN: 978-0-262-03581-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška: písemná práce a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Comparison of theoretical approaches to monetary theory. 2. Empirical evidence on money, process, and output. 3. Money and public finance. 4. Discretionary policy and time inconsistency. 5. New Keynesian monetary economics. 6. Unconventional forms of monetary policy. 7. Monetary policy in open economy. 8. International economic relations and international finance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.