157-0301/01 – Operační výzkum B (OVB)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.Garant verze předmětuIng. Eva Moravcová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AME001 Ing. Omar Ameir, Ph.D.
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
MEN047 Ing. Eva Menčlová
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Charakterizovat další metody operačního výzkumu ve vazbě na znalosti získané v Operačním výzkumu A • Vysvětlit podstatu a praktické aplikační možnosti vybraných metod • Aplikovat modelové nástroje metod na konkrétní praktické problémy • Řešit vytvořené modely s využitím výpočetní techniky • Interpretovat a kriticky diskutovat získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ve vazbě na Operační výzkum A dochází k rozšíření znalostí operačního výzkumu jako aplikační systémové disciplíny pro řešení ekonomických a podnikatelských problémů o složitější metody a modely. - Získání znalostí o charakteru, podstatě, aplikačních oblastech a využitelnosti vybraných metod operačního výzkumu, - tvorba a aplikace ekonomicko-matematických modelů pro podporu rozhodování v řízení, - řešení praktických problémů s využitím výpočetní techniky.

Povinná literatura:

MORAVCOVÁ, E. , BAŇAŘOVÁ, J. Operační výzkum B (kurz v prostředí Moodle, kategorie e-learning). EkF Ostrava 2005 KOLEKTIV: Operační výzkum. 2. vydání. VŠB, Ostrava 2002

Doporučená literatura:

JABLONSKÝ, J.: Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Professional Publishing, Praha 2007 FIALA, P. Operační výzkum - nové trendy. 239 s. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-036-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
157-0300 OVA Operační výzkum A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Teorie her - metody řešení problémů soutěže. - Klasifikace rozhodovacích situací v teorii her, modely rozhodovacích situací - hra v normálním tvaru. - Konečný antagonistický konflikt dvou inteligentních rozhodovatelů (maticová hra) a jeho řešení v ryzích strategiích 2. Smíšené rozšíření maticových her. - Vztah teorie her a lineárního programování. - Nalezení řešení maticové hry ve smíšených strategiích převodem na lineární model. 3. Neantagonistické konflikty v teorii her 4. Dynamické programování - Víceetapové procesy, jejich charakteristika - Bellmanův princip optimality v dynamickém programování 5. Základní typy úloh dynamického programování, odvození rekurentních rovnic 6. Aplikační příklady úloh dynamického programování 7. Systémy soustav hromadné obsluhy, charakteristika, klasifikace 8. Optimalizační úlohy v soustavách hromadné obsluhy. - Možnosti řešení základních úloh v soustavách hromadné obsluhy. 9. Poissonovské modely. - Vlastnosti Poissonovských soustav. - Základní modely řešení optimalizačních úloh v Poissonovských soustavách hromadné obsluhy. 10. Nepoissonovské modely soustav hromadné obsluhy. - Přístupy k řešení nepoissonovských modelů hromadné obsluhy. 11. Modely teorie obnovy - Diskontování v modelech obnovy zařízení postupně se opotřebovávajícího, náhrada zařízení zařízením jiného typu 12. Obnova zařízení selhávajícího v náhodné časové okamžiky - Strategie obnovy prvků, kriterium optimalizace - Odvození funkce pravděpodobnosti selhání 13. Simulační modely - Charakteristika a typologie simulačních modelů, - Předpoklady a principy tvorby modelů 14. Případová studie simulačního modelu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                pisemka Písemka 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (1802T001) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku