157-0303/03 – Modely a modelování (MODMOD)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Blanka Bazsová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Definovat základní pojmy modelování dynamických systémů • Vysvětlit podstatu a aplikační možnosti dynamického modelování‚ • Aplikovat modelové nástroje v konstrukci, testování a aplikacích dynamických simulačních modelů • Řešit praktické problémy s využitím podnikatelských modelů s využitím SW produktů • Interpretovat a analyzovat získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět nabízí studentům možnost získání základních teoretických znalostí a praktických dovedností v konstrukci, testování a aplikacích dynamických simulačních modelů a systému podnikatelských modelů s využitím příslušných SW produktů

Povinná literatura:

Fiala, Petr. Modely a metody rozhodování. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2008.292 s. ISBN 978-80-245-1345-4. Vlček, Dalibor a Jiří Chuchro. Modely a modelování. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1999. 208 s. ISBN 80-7078-621-3. INTERNET: aktuální stránky o systémové dynamice, např. MIT, HPS a Powersim.

Doporučená literatura:

Jablonský, Josef a Martin Dlouhý. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional Publishing, 2004. 183 s. ISBN 80-86419-49-5. Blaha, Zdeněk S. a Irena Jindřichovská. Jak posoudit finanční zdraví firmy. Praha: Management Press, 1996. 194 s. ISBN 80-7261-145-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vnější prostředí podnikatelských subjektů - Vnější prostředí politické, ekonomické, ekologické, sociální, technicko- technologické. - Subsystémy vstupů, výstupů. Změny vnějšího prostředí. - Vznik a vývoj přístupů k systémům strategického řízení. 2.Strategické změny organizací a hlavní faktory a modely jejich úspěšného řízení. - Modely úspěšnosti řízení strategických změn. - Charakteristika a rysy strategické změny. 3.Zdroje, toky a zpracování informací v koncepční fázi projektu strategické změny. - Zdroje informací. - Grafický model zpracování a toků informací. Modelová a počítačová podpora. - Modely a simulace systémů. 4.Modelování ekonomických procesů. - Ekonomický proces jako dynamický systém. Definice a klasifikace dynamických systémů. - Forresterova metoda identifikace a modelování dynamických systémů. - SW produkty pro tvorbu a řešení modelů systémové dynamiky. Aplikace SW Powersim Constructor 2.5. 5.Systém podnikatelských modelů EMA.PM. - Základní funkce a struktura systémy EMA.PM. - Organizační, personální, SW a HW zabezpečení tvorby a aplikací. 6.Další známé podnikatelské modely a vhodné SW produkty. - Modely výrobkově-nákladové, výrobní, finanční a jiné. - Základní funkce a principy tvorby aplikací v POWERSIM Constructors 2.5 7.Případová studie tvorby a aplikací PM většího rozsahu a shrnutí hlavních principů modelování. - Tvorba základních podnikatelských modelů na vybraném objektu. - Využití softwarového produktu EMA.PM při tvorbě aplikačních modelů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 23
                Písemka Písemka 23  9
                Projekt Projekt 22  14
        Zkouška Zkouška 55 (55) 28
                Test Písemka 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku