157-0308/01 – Project Management Principles (PPŘ)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Jitka Baňařová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jitka Baňařová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Define what this project is - Find differences between the project and routine management - Clarify project portfolio management - Identify parts of the project cycle - To apply theoretical knowledge to practical projects using the software - Comparison of different approaches and ways of dealing with such challenges - Propose solutions arising from the project

Teaching methods

Lectures
Project work

Summary

Project management as the way of management`s complex problem solving with the minimum resources consumption, in the optimal time layout and the compliance of corresponding quality standards. Basic tools and techniques of the project management. The project life cycle structure, organisational forms of the project. Project management success principles.

Compulsory literature:

KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 10th ed. - Hoboken : Wiley, 2009. 1094 p. ISBN 978-0-470-27870-3. RICHARDSON, Gary. Project management : theory and practice. CRC Press, 2010. 550 p. ISBN 978-1-4398-0993-8.

Recommended literature:

CHATFIELD, Carl. Microsoft Project 2010 Step by Step. Microsoft Press, 2010. 512 p. ISBN 978-0735626959. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (Corporate Author). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Inst., 2008. 459 p. ISBN 978-1933890517.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Úloha projektového řízení v současném managementu - Důvody zavádění projektového řízení do praxe 2) Základní filosofie a principy projektového řízení - Definice projektu v pojetí projektového řízení. Rozdíly mezi projektovým a rutinním řízením. Pojetí managementu v intencích projektového řízení 3) Portfolio použití projektového řízení - Portfolio použití profesionálního projektového řízení 4) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním. - Faktory ovlivňující volbu nejvhodnější organizační formy. Společné charakteristické rysy organizačních struktur projektu 5) Organizace projektového řízení v pojetí institucionálním - Charakteristika a podmínky využití základních modelů organizačních struktur. 6) Funkcionální pojetí organizace projektového řízení. - Vnitřní organizace projektu. Struktura projektového cyklu 7) Struktura projektového cyklu - Charakteristika jednotlivých fází projektového cyklu. 8) Typologie metod a nástrojů podporujících projektové řízení. - Nástroje a metody podporující jednotlivé fáze životního cyklu projektu 9) Metody pro iniciaci projektu - Rámec projektu, definice projektových požadavků - Specifikace cílů projektu z hlediska času, nákladů a kvality 10) Metody podporující koncepční fázi projektového cyklu. - Metody pro tvorbu koncepcí projektového řešení problému - Vícekriteriální rozhodování pro volbu koncepce 11) Nástroje a techniky pro návrh projektu - Nástroje pro plánování projektových aktivit - Optimalizace sporu mezi časem, náklady a kvalitou v projektu 12) Techniky pro řízení projektu - Řízení času, nákladů, kvality, rizika 13) Kompletace a likvidace projektu - Dokumentace projektu - Uzavření projektu 14) Lidé a jejich role v projektovém řízení - Lidský faktor projektového řízení - Principy úspěšnosti projektového týmu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner