157-0312/01 – Systems Methods and Organization Theory (SMTO)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.Subject version guarantorIng. Eva Moravcová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAS25 Ing. Mária Jašková, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
MOR30 Ing. Eva Moravcová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• To identify and describe different types of systems ands systemic tasks • To define principles of hard and soft systems methodology and a the differences of their application • To distinguish and apply different approaches in the systems design • To characterize the organizing process and organization as a system to apply systems methodology • To classify from different points of view hard and soft systems characteristics of the organization • To discuss the role and the systemic links of management processes • To recommend on the basis of gained skills particular changes in the organizational management systems

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the course is to present on the basis of systems methodology systems methods and system approach as a tool for comprehensive problem solution and system design. Students should understand the complexity of an organisation and its management system as application field of systems methodology. They recognise systemic characteristics of the organisation and its management system as basis for management systems modelling and problem solving.

Compulsory literature:

Cavaleri, S., Obloj, K.: Management Systems. Wolsworth, California 1993 Checkland,P.: Soft Systems Methodology in Action, John Wiley 1991 Koontz,H., Weihrich,H.Essentials of management. 5th ed.New York : McGraw-Hill, 2002 Mintzberg: Structures in Five, Prantice Hall, 1983 Kossiakoff, A ;Sweet, W.N. : Systems Engineering Principles and Practice Wiley-Interscience 2002

Recommended literature:

Checkland,P.: Soft Systems Methodology in Action, John Wiley 1991 Mintzberg: Structures in Five, Prantice Hall, 1983onelly,J.H.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Systémové vědní disciplíny. - Obecná teorie systémů, její základní pojmy. 2. Obecné a reálné systémy. - Členění dle teorie systémů 3. Statické a dynamické systémy. - Statické a dynamické systémy a úlohy na nich. 4. Kybernetika. - Kybernetika a její ekonomické aplikace. 5. Základy teorie informace. - Aplikace teorie informace v ekonomii. 6. Základy teorie regulace. - Funkce a způsoby regulování. 7. Systémová analýza. - Vymezení . Metody systémové analýzy. 8. Systémy. - Tvrdé a měkké systémy. 9. Měkké systémy. - Metodologie měkkých systémů a její využití. 10. Projektování, projekt. - Projekt, jeho vlastnosti, typy projektů. - Životní cyklus systému jako základ projektování. 11. Projektování. - Fáze projektování, metody projektování. 12. Realizace projektu. - Realizace, provozování a postinstalační hodnocení systému. 13. Vliv specifik na průběh projektového cyklu - Racionalizační a jiné speciální úlohy 14. Předmět zkoumání teorie organizace. - Základní definice. 15. Organizace jako instituce. - Systémové znaky organizace - Vztah organizace a řízení 16. Systémové aspekty řízení sociálně ekonom. systémů. - Systémový charakter řízení. Proces řízení. 17. Systém řízení organizace. - Struktura a systémové charakteristiky systému řízení. 18. Plánovací procesy v systému řízení . - Prvky, vazby, hlediska dekompozice. - Plánovací systém, jeho lidská a procesní složka 19. Organizování jako proces. - Principy organizování, formy a účinky organizování podle různých hledisek. 20. Dimense organizační struktury. - Složitost, formalizace, centralizace. 21. Determinanty organizační struktury. - Strategie, velikost, technologie, prostředí. 22. Organizační struktury. - Charakteristika základních typů organizačních struktur. 23. Kultura organizace. - Vztah kultury organizace a organizování. - Prvky kultury organizace. 24. Kontrola jako integrující faktor řízení organizace. - Typy kontroly, kontrolní proces. - Projektování kontrolních systémů 25. Integrace plánových a kontrolních systémů. - Controllingové systémy, jejich funkce 26. Organizační aspekty controllingových systémů. - Funce kontrolera na jednotlivých úrovních, osobnost kontrolera - Projektování controllingových systémů 27., 28. Příklady, případové studie aplikace. Osnova cvičení Cvičení jsou spojena s diskusemi o problematice vzplývající z osnov přednášek a konzultacemi ke zpracovávanému tématu projektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 24  0 3
                Oral Oral examination 41  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.